‘แว้ง’คว้าที่ 1 ริ้วขบวน’เสน่ห์เมืองนราฯ’-งานเริ่มอย่างคึกคัก17-26 กันยา

384

เริ่มแล้ว งานของดีเมืองนรา 2561 ริ้วขบวนแห่ทางบก จำนวน 19 ริ้วขบวน และขบวนแห่จาก 13 อำเภอ สะท้อนแนวคิด “เสน่ห์นราฯ” ที่มีลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม

วันที่ 1 กันยายน 2561) ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 43 โดยมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส ร่วมในพิธี
ซึ่งงานของดีเมืองนรา เป็นงานประจำปีของจังหวัดนราธิวาสที่จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2518 สืบทอดกันเป็นปีที่ 43 โดยชาวนราธิวาสได้ร่วมจัดขึ้นในช่วงที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐาน ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรในจังหวัดนราธิวาส อีกทั้ง เป็นการเผยแพร่ของดีเมืองนราธิวาสให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
งานของดีเมืองนราปีนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-26 กันยายน 2561 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ซึ่งในวันเปิดงานมี มีริ้วขบวนแห่ทางบก จำนวน 19 ริ้วขบวน และขบวนแห่จาก 13 อำเภอ สะท้อนแนวคิด “เสน่ห์นราฯ” ที่มีลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม สื่อลักษณะเด่นของแต่ละอำเภอ พร้อมทั้งการประกวดริ้วขบวนในประเภทสวยงามและประเภทความคิด ซึ่งงานของดีเมืองนรา ประกอบด้วย 5 กองงาน คือ งานวันลองกอง ที่จัดนิทรรศการ “สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรแนวใหม่ ก้าวไกล 4.0” จาก 29 หน่วยงาน การประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ฯลฯ ซึ่งวันที่ 26 กันยายน 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลิตผลทางการเกษตร ผู้ชนะการประชันเสียงนกเขาชวา และทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการงานวันลองกอง
สำหรับกองงานประชันเสียงนกเชาชวาชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นในวันที่ 25-26 กันยายน 2561 มีการแข่งขัน 4 ประเภท ได้แก่ เสียงเล็ก เสียงกลาง เสียงใหญ่ ดาวรุ่ง และเพิ่มการประกวดในประเภทเบบี้ 1 เบบี้ 2 ด้วย รวมทั้งจัดให้มีการสาธิตการทำกรงนก และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงนกด้วย
กองงานศิลปาชีพและกระจูดจัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “ศิลปาชีพก้าวไกล คือกำไรของแผ่นดิน” จัดการประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ การสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ การสาธิตและฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น

กองงานแข่งขันเรือกอและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง และขบวนแห่เรือบุปผชาติทางน้ำ จัดขึ้นในวันที่ 20-23 กันยายน 2561 ณ พลับพลาหาดนราทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส สำหรับการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 ซึ่งเป็นวันชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบถ้วยพระราชทานแก่ทีมเรือที่ชนะเลิศ

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของชาวนราธิวาส และนิทรรศการของดีเมืองนรา การจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป การสาธิตอาหารและขนมโบราณ ประกวดร้องเพลง การแสดงของดารา นักร้อง จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาชมงาน ที่จะได้รับความรู้ ความบันเทิง ความสนุกสนาน และอิ่มอร่อยกับผลไม้นานาชนิด โดยเฉพาะลองกองซึ่งเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของนราธิวาส นอกจากนี้ ยังสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดนราธิวาส ได้อีกด้วย

สำหรับการประกวดขบวนริ้วขบวน ปรากฎว่า อ.แว้งที่ได้อันดับ 1 อ.สุไหงโกลกได้อันดับ 2