ชาวบ้านกาญจนดิษฐ์ทำอาหารเลี้ยงพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วม

360

ชาวบ้านตำบลทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษำร์ธานี ที่อยู่ในพื้นที่ไม่ถูกน้ำท่วมทำอาหารไปเลี้ยงชาวบ้านทีประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ใกล้เคียง