ปฏิเสธสั่งห้ามรูปชุดทหารเป็นโปรไฟล์ ทบ.ยันเข้มทหารเล่นโซเชียล กระทบภาพลักษณ์

87

ทบ.เข้ม”ทหาร”เล่น”เฟซบุ๊ก-ไลน์-ไอจี”ยึดจุดเหมาะสม หวั่นกระทบภาพลักษณ์ ย้ำแต่งกายถูกระเบียบ รับงานนอกต้องขออนุญาต

18 ก.ย.61 จากกรณีที่มีการปรากฏสำเนาเอกสารของหน่วยงานทหาร จ.เชียงราย ในการกำชับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้มงวดเรื่องการแต่งกาย และการรับงานนอก เช่น การออกรายการโทรทัศน์ การรักษาความปลอดภัยสถานบันเทิง นั้น ล่าสุด พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว ว่า เอกสารที่เผยแพร่อยู่ในโลกออนไลน์ และที่สื่อมวลชนบางส่วนนำเสนอนั้น เป็นแนวทางการบริหารจัดการของหน่วยนั้นๆ เชื่อว่า ยังมีลักษณะยืดหยุ่นในการขอความร่วมมือได้ เพื่อให้อยู่ในจุดที่เหมาะสม เนื่องจากบางหน่วยต้องทำงานร่วมกับพลเรือน จึงต้องมีความเข้มงวดในเรื่องเหล่านี้

พ.อ.วินธัย กล่าวว่า ส่วนการเข้มงวดกำลังพลเรื่องใช้โซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ไอจี นั้น เบื้องต้นทางส่วนกลางยังไม่มีการออกระเบียบอะไรที่เกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดียของกำลังพลเป็นการเฉพาะ เพียงแต่ขอความร่วมมือให้ใช้โซเชียลมีเดียอย่างระมัดระวัง เพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ที่ผ่านมาพบว่ามีกำลังพลใช้โซเชียลมีเดียโดยไม่มีความสำรวม จึงต้องเข้าไปเน้นย้ำเรื่องระเบียบวินัย เพราะการดำเนินการต่างๆ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร เนื่องจากตอนนี้สังคมให้ความสนใจเรื่องของทหาร จึงต้องมีการเน้นย้ำเป็นระยะ ควรจะใช้โซเชียลในจุดที่เหมาะสม

พ.อ.วินธัย กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ในเรื่องภาพลักษณ์ของกองทัพ ที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชาได้เน้นย้ำ และกำชับอยู่เสมอให้ระมัดระวัง ไม่ว่าจะเป็นตัวของกำลังพลเอง รวมถึงภาพลักษณ์หน่วยงานให้เป็นที่ยอมรับของสังคม สิ่งใดที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงตัวบุคคล หรือต่อหน่วย ต้องพยายามหลีกเลี่ยง เนื่องจากการใช้โซเชียลมีเดียในปัจจุบันมีบทบาทสำคัญ จึงขอให้กำลังพลระมัดระวัง โดยขอให้อยู่ในกรอบกฎหมาย และเป็นไปในทางสร้างสรรค์

“เรื่องระเบียบวินัยการแต่งกาย และการรับงานนอก ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาก่อนว่า งานที่จะไปทำเป็นกิจกรรมอะไร หากเป็นเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานบันเทิง ก็อาจมองว่าสุ่มเสี่ยงที่จะกระทบภาพลักษณ์ขององค์กรได้ ซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เข้มงวดมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพียงแต่มีการย้ำเตือนกำลังพลให้ระมัดระวัง

ส่วนเรื่องการไปออกรายการโทรทัศน์นั้น ตามปกติทหารที่ไปออกรายการโทรทัศน์จะต้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชาก่อน และผู้บังคับบัญชาจะพิจารณาความเหมาะสมว่าจะอนุญาตหรือไม่ เรื่องวินัยทหารครอบคลุมหลายเรื่อง หรือแม้แต่การใส่เครื่องแบบแล้วไปแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสังคม เช่น ทหารที่ใส่เครื่องแบบไปทะเลาะกับแฟน และใช้วาจาที่ไม่ดีระบายลงโซเชียลมีเดีย ซึ่งในกฎหมายปกติไม่สามารถเอาผิดได้ แต่ในวินัยทหารสามารถลงโทษได้” โฆษกกองทัพบก กล่าว

สำหรับกรณีการห้ามใส่ชุดทหารเป็นโปรไฟล์นั้น สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ชี้แจงว่า ข้อความทั้งหมด เป็นการสั่งการ ข้อห่วงใยการปฏิบัติตัวของทหารเมื่อ2 ปีที่ผ่านมา และเป็นคำสั่งที่ออกแต่เฉพาะในสำนักงาน สป.กห เพียงแค่นั้น แต่ปรากฎว่า มีการนำข้อความดังกล่าวไปเผยแพร่ ซึ่งข้อความดังกล่าวมิได้ออกจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม หรือกองทัพแต่อย่างใด ซึ่งทำให้ข้อความที่มีการเผยแพร่จนทำให้เกิดความเข้าใจผิดนำไปสู่การออกคำสั่งต่างๆของหน่วยในขึ้นตรงหลายเหล่าทัพ และมีการเปลี่ยนภาพประจำตัวในสื่อโซเชียล และภาพประจำตัวในไลน์ ซึ่งเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคล โดยสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมย้ำว่าเครื่องแบบทางทหารเป็นเครื่องแบบอันมีเกียรติและทรงคุณค่าเป็นความภาคภูมิใจของเหล่าทหาร ที่สามารถนำมาใช้ได้

ทั้งนี้แสดงความคิดเห็นหรือการแสดงออกทางด้านต่างๆให้ดูความเหมาะสมมิให้นำความเสื่อมเสียมาสู่สถาบันหลักของชาติ หน่วยทหารต้นสังกัดเป็นอันขาด การประชาสัมพันธ์หรือการนำภาพทางทหารไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือประชาชนและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสถาบันหลักของชาติและกองทัพนับว่าเป็นเรื่องที่ดี จึงอยากให้พิจารณาให้เกิดตามความเหมาะสม และไม่อยากให้เกิดความเข้าใจผิดและความสับสน ในประเด็นดังกล่า