สุราษฎร์ฯยังอ่วม น้ำยังท่วมหนัก ถนนเส้นสุราษฎร์ฯ-นครน้ำสูง

85

วันที่ 6 มกราคม เวลา 09.00 น. สภาน้ำท่วมถนนเส้นสุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์) – เข้าขนอม- สิชล- นครศรีฯ สภาพน้ำยังท่วมสูง