ขอเชิญรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดร้านกาแฟชายทุ่ง คลองสี่นครนายก

263

สมเด็จพระเทพฯ จะเสด็จพระราชดำเนินเปิดร้านกาแฟชายทุ่ง คลองสี่นครนายก เป็นการส่วนพระองค์ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน เวลา 15.30 น.

ร้านกาแฟชายทุ่ง ตั้งอยู่ริมถนนรังสิต-นครนายก บริเวณคลองสี่ ตำบลบึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ เปิดร้าน อบ่างเป็นทางการในวันที่ 29 กันยายน เวลา 15.30 น. ข้าราชการแต่งชุดข้าราชการสีกากีคอพับแขนยาว บุคคลธรรมดา สุภาพบุรุษ สวมชุดสากลนิยม หรือชุดผ้าไทย สตรีสวมชุดกลางวันสั้น