สำนักจุฬาฯตั้งสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม “คัมภีร์ ดิษฐากรณ์”รั้งผอ.

553

จุฬาราชมนตรีมีประกาศตั้งสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม แต่งตั้ง”คัมภีร์ ดิษฐากรณ์” ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี รั้งตำแหน่งผู้อำนวยการคนแรก สมชาย เจ๊ะวังมา เป็นรองผู้อำนวยการ

คำสั่งแต่งตั้ง