ที่ประชุมกอท.เลือก’อับดลฮากีม วันแอเลาะ’ปธ.เมาลิดกลางฯ1440

371

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เห็นชอบเลือก นายอับดุลฮากีม(อนันต์) วันแอเลาะ ประธานจัดงานเมาลิดกลาง ฮ.ศ. 1440

วันที่ 19 พฤศจิกายน ได้มีการประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาคัดเลือกจากให้เป็นประธานจัดงานเมาลิดกลาง ฮ.ศ. 1440 โดยที่ประชุมได้เห็นชอบเลือก นายอับดุลฮากีม(อนันต์) วันแอเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี และนายกสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานจัดงานเมาลิดกลาง ฮ.ศ. 1440