นายกวิกโยธิน-นายอำเภอบาเจาะ แจกถึงยังชีพชาวบ้านน้ำท่วม

81

เมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นาวาโทปฏิญญา แตงพลับ ผบ.ฉก.นย.ทร.๓๒ ร่วมกับ นายอำเภอบาเจาะ, ผกก.สภ.บาเจาะ และ หน.ส่วนราชการอำเภอบาเจาะ มอบถุงยังชีพ ให้กับราษฎร ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ในพื้นที่อำเภอบาเจาะที่ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จว.นราธิวาส โดยมีผู้ประสบอุทกภัย มารับมอบถุงยังชีพ จำนวน ๘๐๐ ครัวเรือน มี ว่าที่ ร.ต.จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอบาเจาะ เป็นประธาน ในการนี้ ผบ.ฉก.นย.ทร.๓๒ พบปะปลอบขวัญ และให้กำลังใจราษฎรที่มารับมอบถุงยังชีพ ผลการปฏิบัติ ราษฎรมีความตั้งใจที่มารับถุงยังชีพเป็นอย่างมาก และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย