คุมเข้ม! ลอยกระทง กรมทางหลวง ตรวจ สะพาน12แห่งข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

24

กรมทางหลวงชนบท เตรียมแผนรองรับเดินทางคืนลอยกระทง เฝ้าระวังสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 12 แห่งอย่างเข้มข้น พร้อมตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์ดูแลความปลอดภัย

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ช่วงคืนวันลอยกระทงในวันพฤหัสบดีที่ 22 พ.ย. 2561 นี้ซึ่งไม่ได้เป็นวันหยุดราชการ โดยจากการประเมินพฤติกรรมการเดินทางและการทำกิจกรรมในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงของประชาชน คาดว่าการเดินทางสัญจรระหว่างจังหวัดของประชาชนจะไม่หนาแน่นมากนัก แต่อาจจะมีการเดินทางสัญจรมากกว่าปกติในช่วงคืนวันลอยกระทงตามสถานที่ที่มีการจัดงาน จึงได้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการเพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ดังนี้

– ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุงถนน สะพานในความรับผิดชอบให้สะดวกและปลอดภัย โดยมีเครื่องหมาย และอุปกรณ์จราจรครบถ้วน มองเห็นได้ชัดเจน

– จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกไม่ให้มีการจราจรติดขัดบริเวณทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว วัด สถานที่จัดงาน

– ตรวจสอบป้ายจราจร เครื่องหมายควบคุมการจราจร สัญญาณไฟจราจร ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟกะพริบให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน รวมทั้งปรับปรุงการมองเห็นป้ายจราจร ไฟสัญญาณและอันตรายข้างทาง

– ตรวจสอบและแก้ไขพื้นที่จุดเสี่ยงจุดอันตรายจุดวิกฤตด้านการจราจรและจุดที่อยู่ระหว่างซ่อมแซมผิวจราจรที่เสียหาย ตลอดจนการตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพื่อให้บริการอำนวยการจราจรและความปลอดภัยบริเวณจุดที่เกิดอุบัติเหตุและมีการจราจรติดขัด

– เฝ้าสังเกตการณ์ผ่านระบบ CCTV ที่เชื่อมโยงมายังห้องปฏิบัติการ ณ ศูนย์ปลอดภัยกรมทางหลวงชนบท

นอกจากนี้ ทช.ได้คำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ที่จะเดินทางมาลอยกระทง ณ สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง 12 แห่ง คือ สะพานพระราม 4 สะพานพระราม 5 สะพานพระราม 7 สะพานกรุงธน สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า สะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ สะพานพระปกเกล้า สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สะพานพระราม 3 สะพานกรุงเทพ สะพานภูมิพล 1 สะพานภูมิพล 2 และสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์

โดยได้ประสานไปยังกองบัญชาการตำรวจนครบาล และกองบัญชาการตำรวจภูธรในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจมารักษาการณ์ดูแลความปลอดภัยในช่วงเวลา 17.30-24.00 น. รวมทั้ง ทช.ได้จัดเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติเวรยามประจำสะพานในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ณ สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้ง 12 แห่ง เพื่อรายงานอุบัติเหตุให้ส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไป หากท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง