“หนาวนี้ ที่สุราษฎร์ ฯ แลหมอก หยอกภูผา” หนาวเย็นและสวยงาม

274

สุราษฎร์ธานี มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งทะเล ชายหาดที่สวยงาม ภูเขาที่สลับซับซ้อน ที่อุทยานแห่งชาติเขาสกและอุทยานแห่งชาติพนม มีสายหมอกและทิวทัศน์ที่สวยงาม

ในภาพเป็น