สุดยอด!สาวไทยจากปัตตานีคว้ารางวัล ประกวดสุนทรพจน์ที่มาเลเซีย

4410

นักศึกษาไทยจากปัตตานีคว้ารางวัล การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาบาฮาซา ที่มาเลเซีย

ถ้อยคำที่ตรึงใจ ท่วงทำนองการพูดที่เร้าใจ ท่าทีที่เป็นธรรมชาติ ส่งผลให้น.ส. ฮูดา อะหมัด นักศึกษาภาษามาลายู ในมาเลเซีย จากปัตตานี ประเทศไทย ได้รับรางวัลการประกวดสุนทรพจน์ว่าการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม ที่มาเลเซีย

ในสุนทรพจน์ น.ส.ฮูดา เรียกร้องให้มีการร่วมมือเชื่อมโยงระหว่างโลกมุสลิมให้เหนียวแน่น ปัตตานี นูซัลตารา มาเลเซีย อินโดนีเชีย และทุกประเทศ ส่งสินค้าฮาลาลระหว่างกัน ถ้าทำได้ ประเทศอื่นก็ไม่สามารถทำอะไรได้ ไม่ต้องสนใจอเมริกา สินค้าที่อเมริกาผลิต ก็คงให้หมูหมากาไก่กิน