ฉก.นายกโยธิน ลงพื้นที่ รร.ตาดีกา เยี่ยมครู-แจกขนมนักเรียน

256

เมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๖๐ เวลา ๑๓. ๐๐ ฉก.นย.ทร.๓๒ จัดกำลังพลพบปะเยี่ยมเยียน และประสานงานผู้บริหาร, ครูผู้สอนตาดีกา และนักเรียน ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที ต.ลุโบะบายะ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส จำนวน ๔ แห่ง เพื่อสำรวจข้อมูลทางด้านการศึกษา และทัศนคติต่อเจ้าหน้าทหารพรานนาวิกโยธิน ดังนี้
๑.ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ตัรบียะห์อัดดีนียะห์ บ.กูแว ม.๕ ต.ลุโบะบายะ
๒. ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) มากอมุดดีน บ.โคกกระดุง ม.๔ ต.ลุโบะบายะ
๓. ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ดารุลตะเล็ม บ.บือแนกาเซ็ง ม.๒ ต.ลุโบะบายะ
๔. ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ดาริลคอยรียะห์ บ.ปอบาต๊ะ ม.๓ ต.ลุโบะบายะ
การเรียน การสอนของ ศูนย์ฯ อยู่ในระดับอนุบาล -ชั้นประถมศึกษาตอนต้น และเจ้าหน้าที่ได้มอบขนมขบเคี้ยวให้กับเด็กนักเรียนตาดีกาทุกศูนย์ ฯ ผลการปฏิบัติ ผู้บริหารศูนย์, คณะผู้สอนตาดีกา และ นักเรียนให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือกับทหารเป็นอย่างดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย