ประวิตร เป็นประธานเอง ‘วิ่งเพื่อความปลอดภัยบนถนน’

32

ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้รายงานความก้าวหน้ากับ ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รักษาการอธิการบดีนิด้า เรื่องการจัดงานวิ่งครั้งประวัติศาสตร์ “วิ่งเพื่อความปลอดภัยบนถนน ครั้งที่ 1 ปี 2562 Road Safe Run #1” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธานอุปถัมภ์ และได้รับความร่วมมือจากตัวแทนผู้ชำนาญการภาคเอกชนด้านต่างๆ ทั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างเครือข่ายรณรงค์ ส่งเสริมพฤติกรรมเพื่อความปลอดภัยบนถนน และฝึกอบรมผู้ช่วยชีวิตด้วยเทคนิค CPR และใช้เครื่อง AED อย่างถูกต้อง