งานแต่งที่สวยงาม ทั้งเจ้าสาว และเพื่อนเจ้าสาว จนนึกว่า สาวจีน

358

งาน นิกะห์ & วาลีมะห์ นางสาวสาลินี(คอดียะห์)เป็งกัลหะ กับสิบโทเบิกฟ้า(ฮูเซน)สมานพงศ์พันธ์ุ
ณ มัสยิดอัตตักวา อ.เมือง จ.เชียงใหม

ภาพ นิกร ใบนานา