มกุฎราชกุมารรัฐเปอร์ลิสเสด็จปอเนาะบ้านตาล วันนี้แม้ยังมีปัญหาน้ำท่วม

662

9 มกราคม มีหมายกำหนดการมกฎราชกุมารรัฐเปอร์ลิส เสด็จเยี่ยมโรงเรียนประทีปศาสน์ หรือปอเนาะบ้านตาล ต.นาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยไม่เลื่อนหมายกำหนดการ แม้สถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายไม่มากนัก

โรงเรียนประทีปศาสน์ได้ถูกน้ำท่วม แต่ไม่มาก และน้ำเริ่มลดลงแล้ว ในขณะที่พื้นที่รอบๆหลายแห่งยังมีระดับน้ำท่วมสูงอยู่

The Crown Prince of the State of Perlis, Malaysia, is gracing us with his visit today !

Alhamdulillah and Jazakallahu Khairan !Dr.Surin pitsuwan said.

บรรยากาศเช้านี้ปอเนาะบ้านตาล เริ่มเปิดเรียน