กรณี’ราฮาฟ’สาววัย18 หนีจากซาอุฯ มีคำถามเรื่องครอบครัวอาหรับ ไปรู้จักกัน!

340
เด็กสาววัย 18 บอกว่าจะถูกฆ่าหากกลับไปซาอุฯ ไม่เกี่ยวกับประเด็นศาสนา

ทำความเข้าใจวิถีครอบครับในตะวันออกกลาง

ดร.ศราวุฒิ อารีย์ ผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทความนี้ขออนุญาติเขียนยาวตอนเดียวจบเลย เพราะหลายคนคงอยากทำความเข้าใจวิถีครอบครับของคนตะวันออกกลางหลังจากเกิดกรณีหญิงสาวชาวซาอุดิอาระเบียหนีครอบครัวมาถึงประเทศไทยและอ้างความปลอดภัยหากถูกส่งกลับไปบ้านเกิด

ขอเริ่มอย่างนี้ครับ ครอบครัวเป็นหนึ่งในสถาบันสำคัญมากที่สุดสถาบันหนึ่งในตะวันออกกลาง ครอบครัวในสังคมแบบดั้งเดิมของตะวันออกกลางที่กระแสสมัยใหม่ยังเข้าไม่ถึงนั้น เป็นครอบครัวขยาย ใช้ระบบการสืบเชื้อสายจากเพศชาย พูดอีกอย่างคือเป็นสังคมปิตาธิปไตย ผู้ชายเป็นใหญ่

หลังแต่งงานผู้หญิงต้องย้ายไปอยู่กับครอบครัวสามี มีการสมรสในเผ่าหรือครอบครัวเดียวกัน และบางครั้งก็เป็นครอบครัวที่มีภรรยาหลายคน

หัวหน้าครอบครัวมักเป็นผู้อาวุโส สมาชิกจะประกอบไปด้วยลูกชายทั้งหมดกับภรรยาและลูก ๆ ตลอดจนลูกสาวที่ยังไม่แต่งงาน ครอบครัวทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจำนวนมากดังกล่าวจะอาศัยอยู่ด้วยกัน

สำหรับพวกชนเผ่าเร่ร่อนมักทำเต็นท์อยู่บริเวณเดียวกัน ส่วนพวกชนบทและเมืองนั้นจะอยู่ร่วมชายคาเดียวกันหรืออาคารบ้านเรือนที่เป็นกลุ่มก้อนโดยมีลานกว้างที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกัน

เมื่อปู่หรือบรรพบุรุษเสียชีวิต ครอบครัวขยายก็จะแตกย่อยออกไป เกิดเป็นครอบครัวใหม่ตามจำนวนของลูกชาย ซึ่งแต่ละคนก็จะกลายเป็นหัวหน้าของครอบครัวขยายที่แยกออกไป

การปกครองโดยเพศชายเป็นลักษณะที่เห็นทั่วไปของภูมิภาคตะวันออกกลาง ระเบียบอย่างนี้ครอบคลุมไม่เฉพาะแต่ในสังคมมุสลิมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสังคมของชาวคริสเตียนและยิวด้วย ยกเว้นก็แต่เผ่าเตาเรก (Tuareg) ในทะเลทรายซาฮาร่าที่มีการสืบเชื้อสายวงศ์ตระกูลจากเพศหญิง โดยที่สถานะของผู้ชายจะถูกกำหนดโดยกลุ่มทางสังคมที่มารดาสังกัดอยู่

หากฝ่ายหญิงแต่งงานกับชายของเผ่าอื่น ลูก ๆ ที่เกิดมา (ถึงแม้ว่าฝ่ายแม่จะอยู่กับเผ่าของสามี) ก็จะต้องกลับมาใช้ชีวิตอยู่กับเผ่าของฝ่ายมารดา

การสมรสภายในเผ่าของครอบครัวตะวันออกกลางมีความสำคัญยิ่ง เป็นการเลือกคู่ครองที่จำกัดอยู่ในวงล้อมแคบ ๆ และภายในกลุ่มทางสังคมของตนเอง โดยทั่วไปอาจกล่าวได้ว่า แต่ละกลุ่มสังคมในตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ตระกูล เผ่า หรืออื่น ๆ จะมีกฎระเบียบทางสังคมในการแต่งงานกับกลุ่มคนเดียวกัน

การแต่งงานกับคนนอกกลุ่มถือเป็นเรื่องไม่เหมาะสม ไม่เป็นที่อนุญาตและมักถูกทำโทษอย่างหนัก บางครั้งก็มีโทษถึงตาย การกำหนดขอบเขตให้แต่งงานภายในกลุ่มเดียวกันจะปรากฏให้เห็นทุกแห่งหนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และเป็นกฎที่เคร่งครัดมากสำหรับเพศหญิงมากกว่าเพศชาย

การจำกัดทางเลือกในการเลือกคู่แต่งงานเกิดจากการแบ่งชั้นทางเศรษฐกิจ-สังคม ซึ่งปรากฏอยู่ทั่วไปในภูมิภาคตะวันออกกลาง สามกลุ่มนิเวศวิทยาหลัก ๆ ของพวกชนเผ่าเร่ร่อน พวกชาวบ้านตามชนบท และผู้คนในเมือง ก่อให้เกิดสามชนชั้นทางสังคมที่แตกต่างกัน โดยที่การแต่งงานข้ามกลุ่มนั้นไม่เป็นที่ยอมรับในทางทฤษฎี แม้บางครั้งจะเกิดขึ้นในทางปฏิบัติก็ตาม

แต่ที่ดีที่สุดคือ ให้เลือกคู่สมรสภายในกลุ่มท้องถิ่นเดียวกัน อาทิ การแต่งงานภายในกับคนหมู่บ้านเดียวกัน หรืออยู่ในบริเวณเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากหมู่บ้านตามชนบทมักประกอบด้วยสมาชิกจากหนึ่งหรือสอง (น้อยมากที่จะมากกว่าสอง) ครอบครัวขยาย ทำให้การแต่งงานบ่อยครั้ง หมายถึง “การแต่งงานภายในครอบครัว” (family marriage)

ส่วนลักษณะของการมีภรรยาหลายคนของครอบครัวตะวันออกกลางนั้นถือเป็นข้อยกเว้นมากกว่าที่จะเป็นกฎเกณฑ์ โดยทั่วไปฝ่ายชายจะแต่งงานครั้งที่ 2 ก็ต่อเมื่อภรรยาคนแรกไม่สามารถให้บุตรได้หรือเพื่อเหตุผลทางการเมือง โดยหวังที่จะเชื่อมความสัมพันธ์กับครอบครัวที่มีอิทธิพล
บางกรณีการแต่งงานกับหญิงอีกคนก็เป็นไปเพื่อให้หญิงที่ยากจนได้มีที่อยู่อาศัย

ความจริงสถานะทางการเงินถือเป็นปัจจัยที่ไปกำหนดไม่ให้ฝ่ายชายแต่งงานกับหญิงมากกว่าหนึ่ง ในขณะที่กฎทางสังคมที่ภรรยาจะต้องได้รับสิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ก็ทำให้การแต่งงานและอยู่ร่วมกับผู้หญิงหลายคนในเวลาเดียวกันเกิดขึ้นได้ยาก

ในทางเศรษฐกิจนั้น ครอบครัวขยายของชนเผ่าเร่ร่อนจะถือครองทรัพย์สินร่วมกัน ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือ อูฐและปศุสัตว์อื่น ๆ ส่วนในชนบทครอบครัวขยายจะเป็นเจ้าของที่ดินเพาะปลูกร่วมกัน ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ในการดำรงชีพของพวกเขา

ในขณะที่ครอบครัวขยายในเมืองก็จะมีกิจการที่เป็นรายได้หลักของครอบครัวร่วมกัน รายได้จะถูกรวมไว้เป็นเงินกองกลาง โดยที่รายจ่ายของแต่ละครัวเรือนก็จะมาจากเงินกองกลางนั้น ซึ่งหัวหน้าครอบครัวจะเป็นผู้บริหารจัดการเอง

ฝ่ายหญิงอาจเข้าไปช่วยทำไร่ทำนาหากสามีของพวกเธอทำงานในที่ดินที่อาจเป็นเจ้าของหรือเช่า แต่ส่วนใหญ่แล้วงานของฝ่ายหญิงคือ งานในบ้านและควบคุมการใช้จ่ายอย่างประหยัดเพื่อทำให้เงินทองที่สามีหามาได้ ถูกใช้อย่างคุ่มค่าและใช้ได้นานที่สุด

การคลอดบุตรในสังคมอาหรับถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่จะต้องมีการเฉลิมฉลองและการทำพิธีกรรม (ถึงแม้ว่าอัตราการเกิดจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงในปัจจุบันก็ตาม) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือกำเนิดบุตรชาย เพราะเด็กเพศชายนั้นมีความสำคัญตามประเพณีความเชื่อของคนอาหรับใน “วัฒนธรรมความสัมพันธ์ทางครอบครัว” (Kinship Culture) ของตะวันออกกลาง

กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเป็นไปในลักษณะที่ ปัจเจกบุคคลจะอยู่ใต้กฎเกณฑ์ของครอบครัว ตระกูล หรือเผ่าชนของเขา จากช่วงที่อยู่ในวัยเด็ก เขาจะต้องเรียนรู้ว่าผลประโยชน์ของครอบครัวต้องมาก่อน และจะต้องควบคุมความประพฤติและการปฏิบัติให้เป็นไปตามทัศนะของครอบครัว

สิ่งที่มีการย้ำกันอย่างมากคือ ความสามัคคีกลมเกลียวกันในครอบครัว เพราะการแตกแยกจะทำให้ไม่สามารถไปแข่งขันเอาผลประโยชน์กับครอบครัวอื่นที่อาจแข็งแกร่งและมีอำนาจมากกว่า

เช่นเดียวกับสถาบันอื่น ๆ กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็เกิดขึ้นในสถาบันครอบครัวเช่นกัน วิถีชีวิตครอบครัวแบบดั้งเดิมนับวันยิ่งกลายเป็นภาระและทำให้เกิดความยุ่งยากต่อคนรุ่นใหม่ของตะวันออกกลางที่เติบโตมาในสังคมที่เปลี่ยนไป เป็นสังคมที่เน้นการศึกษา ชาตินิยม และการพัฒนาทางอุตสาหกรรม

ความไม่พอใจในการครอบงำแบบสถาบันครอบครัวดั้งเดิม
เกิดขึ้นกับเพศชายอย่างหนักเมื่อพวกเขาเติบโตเป็นหนุ่ม เพราะจะต้องมีหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้บิดา และต้องยอมทำตามความต้องการของครอบครัวทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษา การทำงาน การแต่งงาน ฯลฯ

ส่วนเพศหญิงนั้น ความไม่พอใจเกิดขึ้น (ส่วนใหญ่เป็นพวกที่ได้มีโอกาสเข้าโรงเรียน) เมื่อพวกเธอเติบใหญ่ จึงมีความรู้สึกว่า ประเพณีปฏิบัติของครอบครัวหรือสถาบันอื่น ๆ ไม่ได้ให้ความเป็นอิสระส่วนตัวอย่างที่พวกเธอเคยได้รับในโรงเรียน หรือเห็นตัวอย่างจากโลกภายนอกผ่านสื่อชนิดต่าง ๆ

เมื่อความสัมพันธ์ในเชิงชนเผ่าหรือครอบครัวจืดจางลง ตลอดจนการที่คนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาหลั่งไหลกันออกไปหางานทำตามเมืองใหญ่ ๆ ครอบครับขยายแบบดั้งเดิมจึงแตกสลายลงไปอย่างรวดเร็วกลายเป็นหน่วยสังคมเล็ก ๆ ที่ประกอบไปด้วยพ่อ แม่ และลูก ๆ (nuclear families)

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้สถานะของคนรุ่นก่อนอ่อนแอลง โดยถูกปล่อยให้อยู่ห่างไกลตามชนบท ต้องกลายเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างอ้างว้างโดดเดี่ยว

หนึ่งในผลลัพธ์สำคัญที่ตามมาอันเกิดจากความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงภายในครอบครัวคือ คนหนุ่มสาวมีเสรีภาพมากขึ้น เลือกใช้ชีวิตในแบบที่ตนเองต้องการมากขึ้น ตลอดจนมีอิสรภาพในการเลือกคู่สมรส พัฒนาการดังกล่าวนี้ ประกอบกับโอกาสทางการศึกษาของทั้งหญิงและชายที่มีเพิ่มขึ้น และโอกาสของการประกอบอาชีพของเพศหญิงในด้านต่าง ๆ มีมากขึ้น ทำให้การแต่งงานของคนรุ่นใหม่เกิดขึ้นช้า
ซึ่งแตกต่างจากธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิมของคนหนุ่มสาวในสังคมแบบเก่าที่มักแต่งงานกันในช่วงที่อายุยังน้อย

การเปลี่ยนแปลงอีกประการที่สำคัญในระบบครอบครัวแบบดั้งเดิมคือ การปรากฏขึ้นของกระแส Feminist เด็กผู้หญิงเรียกร้องเสรีภาพในการออกจากบ้านมากขึ้น เรียกร้องให้ผู้หญิงมีเสรีภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นผลโดยตรงมาจากการศึกษาสมัยใหม่ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมของภูมิภาคที่มีเพิ่มมากขึ้น

ค่อยมาว่าเรื่องสถานะผู้หญิงในตะวันออกกลางภายหลังนะครับ