ชาวบ้านก็โดน! ขัดขวาง ด่าทอผู้สมัครส.ส.เจอคุกสูงถึง 10ปีปรับสูง 2แสน

223

พรป.เลือกตั้งส.ส. กำหนดโทษการกระทำความเกี่ยวกับการเลือกตั้งไว้ละเอียดยิบ ไม่เพียงผู้สมัคร แต่ชาวบ้านก็โดนด้วย

พระราชกฤษฏีกาเลือกตั้งมีผลบังคับใช้แล้ว​ เมื่อ23 มหราคม ไม่เพียงผู้สมัคร แต่ชาวบ้านก็ควรรู้เรียนรู้กฎหมายเลือกตั้ง ศึกษาระเบียบ กกต.กันให้รอบคอบ เพราะทั้งกฎหมาย และระเบียบเขียนไว้ละเอียดมาก หยุมหยิม มีโทษทั้งแพ่ง และอาญา รวมถึงอาจถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วย

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งกว่า 10 ฉบับ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 12 มกราคม 2562 มีกฏข้อห้ามเป็นความผิดในการหาเสียงหลายประการ

1) จ้างหัวคะแนน ผิด
2) จ่ายเงินให้คนทั่วไป ผิด
3) จ่ายเงินให้ผู้ช่วยหาเสียงเกินวันละ320บาท(ค่าแรงขั้นต่ำปทุมธานี)ผิด
3)/1 จ้างผู้ช่วยหาเสียงเกินวันละ20คนผิด
3)/2 เปลี่ยนผู้ช่วยหาเสียงได้3ครั้งๆละ6คน ทำเกินจากนี้ ผิด
4) ให้ทรัพย์สินตีค่าเป็นเงิน (พวงหรีด,จักรยาน,พัดลม,ของขวัญ,ใส่ซองทำบุญ,ผ้าป่า,ฯล.) ผิด
5) จัดเลี้ยง(จ่ายค่าอาหาร ค่าเหล้า) ผิด
6) ใช้รถหาเสียงและแห่หาเสียงเกินวันละ10คัน ผิด
6)/1 จ้างรถยนต์ วินมอเตอร์ไซด์ ขนคน ผิด
6)/2 จัดแสดง ผิด
6)/3 ร้องเพลง ผู้สมัครไม่ใช่นักร้อง ผิด
7) ติดป้ายหาเสียงเกินหน่วยเลือกตั้งละ2แผ่น ผิด
ใช้เงินหาเสียงเกินเขตละ 1,500,000 บาท ผิด
9) ผู้บริหาร ข้าราชการ ช่วยหาเสียงผิดวินัย
10) ผู้บริหาร ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น และระดับชาติ ช่วยหาเสียงผิดวินัย และถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง
11) ข่มขู่ ขัดขวาง ใส่ร้าย คุกคาม คำหยาบด่าทอ รบกวนการหาเสียง ผิด
โทษทำความผิดการหาเสียงเลือกตั้ง
1) จำคุก 1 ปี ถึง 10 ปี
2) ปรับ 10,000 บาท ถึง 200,000 บาท
3) ตัดสิทธิ์ทางการเมือง 20 ปี
4) ตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิต
5) ไม่นับคะแนนให้พรรคเลยไม่ว่าเป็นผู้ชนะ หรือผู้แพ้รองๆลงมา
6) โทษทางวินัยผู้บริหาร และข้าราชการประจำ ภาคทันฑ์ ตัดเงินเดือน ออก

หมายเหตุ ยังมีฐานความผิดอีกหลายอย่าง ประชาชน่ หรือสื่ออาจถูกศาลเรียกไปเป็นพยานทำให้เสียเวลาหรือมีส่วนร่วมในการทำผิดติดคุกด้วย