จัดใหญ่!ชาวปทุมรวมพลังจัด’มหกรรมกำปงมลายู’ ณ มัสยิดแก้วนิมิตร

380

จัดใหญ่ไฟกระพริบ! ชาวกำปง(ชุมชน)มลายูในจังหวัดปทุมธานี ร่วมจัดงาน “มหกรรมการศึกษากำปงมลายู” เสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 หวังกระตุ้นคนรุ่นใหม่ใส่ใจการศึกษาและภาษามลายู

ผู้ปกครองและชาวมุสลิมชุมชนมลายูคลองหนึ่ง ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ของจังหวัดปทุมธานี ที่ยังรักษาอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ตนเองได้เป็นอย่างดี ได้มีการพูดคุยและประชุม ณ สถานพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กฮานีน คลองหนึ่ง ร่วมกันว่าจะจัดงานการกุศลขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการศึกษาและภาษามลายู และเพื่อเป็นการสมทบทุนงานน้ำชาการกุศล ร่วมทำซอดาเกาะฮ์ เพื่อบำรุงการศึกษาให้เยาวชน ดังคำที่ว่า “เด็กทุกคนเกิดมา พร้อมกับสิทธิ สิทธิของเขา คือการเข้าสวรรค์” ดังนั้นพ่อแม่ญาติพี่น้องอย่าได้รำคาญในการทอดสะพานสู่สวรรค์เพื่อลูกรักของเรา… หลายสถาบัน ทั้งมัสยิดแก้วนิมิต มัสยิดอัลอะลา สถาบันตูวันอาอีซะห์ สถาบันดีนุ้ลอิสลาม สถาบันนูรุ้ลเอี๊ยะซาน ซึ่งอยู่ในตำบลคลองหนึ่ง รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียง เช่น มัสยิดนูรุนยากีน โรงเรียนธรรมโรจน์พินิจพัฒนา โรงเรียนนูรุ้ลอิสลามศึกษา ศูนย์วัฒนธรรมชุมชนมุสลิม-มลายู บ้านปากลัด และสถาบันอื่นๆ ได้ร่วมสนับสนุนและมีอุดมการณ์เดียวกันในการที่จะร่วมด้วยช่วยกัน
จึงมีมติกำหนดจัดงานน้ำชาการกุศล เพื่อบำรุงการศึกษา ในงาน”มหกรรมการศึกษากำปงมลายู” Pesta pengajian kampung Melayu วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 ณ บริเวณเขื่อนริมคลองหน้ามัสยิดแก้วนิมิตร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ภายในงาน มีการประกวดนักฮาฟิสรุ่นจิ๋วและถามตอบทักษะมลายู และมีการรับบัณฑิตน้อยฮานีนและนิทรรศการกำปงมลายู ซึ่งภายในงานมีการแสดงศิลปะป้องกันตัว “ปันจักสีลัต” (Pencak Silat) การแสดง “ลิเกฮูลู” (Dikir Hulu) การแสดงระบำ “ตารีกีปัส” (Tarikipas) และ มีอาหาร&เครื่องดื่มจำหน่ายเพื่อการกุศล &บูทร้านค้าให้ช๊อปมากมาย โดยได้รับเกียรติคุณรัชตา พิชชากานต์ ผู้อำนวยการส่วนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) มาเป็นประธานพิธี และคุณนัสรี หีมแหละ ประธานบริษัทอัลมาส มาเป็นประธานจัดงาน โดยมีคุณสุวิทย์ ตอลีบี อดีตเทศมนตรีอำเภอคลองหลวง เป็นประธานอำนวยการ และมีปจ. สิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดปทุมธานี มาเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยในงานครั้งนี้ด้วย
สนใจร่วมบริจาคได้ที่บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโลตัสรังสิต เลขบัญชี 3702596494 ชื่อบัญชีสถานพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กฮานีน
หรือติดต่อได้ที่ โทร 097-1237711, 084-3317046