ทรงรับเชิญเสด็จฯเปิดงานเมาลิด3 เมษา-ฝ่ายหารายได้ จัดใหญ่ 7 กิจกรรมระดมทุน1ล้าน

448

พระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเชิญเสด็จฯ เปิดงานเมาลิดกลางฯ 3 เมษา-ฝ่ายหารายได้ จัดใหญ่ 7 กิจกรรมระดมทุน 1 ล้านบาท

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยกรสำนักจุฬาราชมนตรี ได้ทำหนังสือไปยังประธานคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ระบุว่า อ้างถึง จุฬาราชมนตรี/ประธานอำนวยการงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือขอพระราชทานกราบบังคัมทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน’เมาลิดกลางแห่งประเทศไทย’ ปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร และขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องต่างๆ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักเลขานุการในพระองค์ฯ ได้แจ้งว่า ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงรับเชิญเสด็จฯ ไปทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย’ ปีฮัจเราะห์ศักราช 1440 ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 18.00 น. และพระราชทายพระราชานุญาตการต่างๆ ตามที่ขอรับพระมหากรุณา

ทั้งนี้ ตามที่พระเจ้าอยู่อยู่ ทรงรับเชิญ เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย’ ปีฮัจเราะห์ศักราช 1440 ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562นั้น คณะกรรมการจัดงาน จึงได้กำหนดจัดงานเมาลิดกลางฯ ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2562

ขณะที่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้จัดกิจกรรมอย่างเข้มข้นเพื่อให้การจัดงานมาเลิดกลางฯ ออกมาสมบูรณ์มากที่สุด โดยฝ่ายรายได้พิเศษและจัดทำของที่ระลึก ที่มีนายสมศักดิ์ วงศ์ประเสริฐ รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน ได้ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดจัดกิจกรรมหารายได้ โดยที่ประชุมเสนอจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ผ่านสื่อออนไลน์และขายตรง ตั้งเป้าหาเงินสนับสนุนให้ได้ 1 ล้านบาท โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดงานเมาลิดกลางฯ และคืนสู่สังคมด้วยทุนการศึกษาเด็กเรียนดีแต่ยากไร้ในเขตหนองจอกโดยไม่เลือกเชื้อชาติและศาสนา

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณนายอนันต์ วันแอเลาะห์ ประธานจัดงานเมาลิดกลางฯ ที่ได้แต่งตั้งให้ตนรับผิดชอบฝ่ายรายได้พิเศษและจัดทำของที่ระลึกในงานเมาลิดกลางฯ ปีนี้ คณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่หารายได้สนับสนุนการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. ๑๔๔๐ และคืนสู่สังคมด้วยการนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กเรียนดีแต่ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่หนองจอกและใกล้เคียง โดยไม่เลือกเชื้อชาติและศาสนา ตนได้เรียนเชิญผู้ใหญ่หลายๆ ท่านมาร่วมเป็นที่ปรึกษาฯ และได้เรียนเชิญผู้มีความรู้ความสามารถมาเป็นกรรมการฝ่ายฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนงานของฝ่ายรายได้ฯ ให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือสามารถหาเงินสนับสนุนการจัดงานเมาลิดกลางฯ ให้ได้ 1,000,000 บาท

 

สำหรับกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ ก็คือ การจำหน่ายผ้าสะระบั่น(ซุลตอน) นำเข้าจากมักกะห์ ประเทศซาอุดิอารเบีย ปักลายเซ็นท่านอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นรุ่นลิมิเต็ด มีเพียง จำนวน 100 ผืน เท่านั้นในราคา 5,000 บาท ซึ่งจะรับมอบจากท่านจุฬาราชมนตรีในงานโต๊ะจีน “เมาลิดกลางฯ 1440” ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม นี้ ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งโต๊ะจีน จำหน่ายที่ราคา 5,000 และ 10,000 บาท รวมทั้งหมด 100 โต๊ะ

จัดกิจกรรมจัดการแข่งขันปั่นจักรยานการกุศล “เมาลิดกลางฯ ๑๔๔๐ ปั่นปันรัก..สานฝันน้อง” ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ เส้นทางบริเวณโดยรอบศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติกิจ ค่าสมัครธรรมดา 500 บาท จำนวน 1,500 คัน วีไอพี 1,000 บาท จำนวน 300 คัน รวมทั้งสิ้น 1,800 คัน

กิจกรรมการแข่งขันแรลลี่มหากุศล “เมาลิดกลางฯ ๑๔๔๐” ในระหว่างวันที่ ๖-๗ เมษายน ๒๕๖๒ เส้นทางศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติกิจ-สวนนงนุช พัทยา ค่าสมัคร 5,500 บาท (รวมที่พักและอาหาร) ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างทำหนังสือของถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การจัดการแข่งขันนกเขาชวาเสียงการกุศลในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. ๑๔๔๐ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และกำหนดจัดการแข่งขัน ณ สนามแข่งขันนกเขาชวาเสียงทุ่งครุ ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ค่าสมัครรอกละ 500 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างทำหนังสือขอประทานถ้วยรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

การจำหน่ายเสื้อโปโล แก้วน้ำดื่ม หมวก และกิจกรรมของบูธฝ่ายรายได้พิเศษฯ ในวันงาน มีแจกของที่ระลึกให้กับผู้ที่บริจาคภายในงาน การแสดงกิจกรรมการเขียนค็อตภาษาอาหรับจากเชคสุไลมาน อาดัม ผู้มีความสามารถและประสบการณ์ในการเขียนค็อตภาษาอาหรับที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก การแสดงผ้าสะระบั่นผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ติดตามรายละเอียดได้ที่เฟสบุ๊คฝ่ายรายได้พิเศษ หรือ [email protected]รดษ.เมาลิดกลาง1440

‘ขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมกันสนับสนุนการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.๑๔๔๐ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การสนับสนุนสินค้าที่ระลึกของฝ่ายรายได้พิเศษฯ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันรำลึกถึงเกียรติประวัติอันประเสริฐ น้อมนำคำสอนและจริยวัตรของศาสดามุฮัมมัด ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม มาเป็นแบบอย่างแห่งการดำเนินชีวิต เพื่อความจำเริญแห่งชีวิต ความสมานฉันท์ ความสันติสุขของสังคม’นายสมศักดิ์ กล่าว