ชื่นชมน้องศศิประภา นักเรียนร.ร.รอรรถวิทย์ เก็บเงิน 6 หมื่นมอบตำรวจคืนเจ้าของ

444

ตำรวจสภ.สำโรงเหนือลงเพจ ชื่นชมน้องศศิประภา นักเรียนร.ร.รอรรถวิทย์ เก็บเงิน 6 หมื่นมอบตำรวจคืนเจ้าของ

เพจสถานตำรวจภูธรสำโรงเหนือ โพสต์ ข้อความระบุว่า สวยทั้งกาย สวยทั้งใจ

สภ.สำโรงเหนือ ขอชื่นชม น้องศศิประภา อังคะนา วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พาณิชยการ โดยน้องเก็บเงินได้ จำนวน 62,450 บาท ( หกหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาท ) นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.สำโรงเหนือ เพื่อติดตามหาเจ้าของ ต่อมา ได้มีเจ้าของเงินมารับไปเรียบร้อย

ทาง สภ.สำโรงเหนือ โดย พ.ต.อ เดโช โสสุวรรณากูล ผกก สภ.สำโรงเหนือ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการทำความดี ของน้องจึงมอบประกาศเกียรติคุณให้กับน้อง ศศิประภาฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้ทำความดีแบบนี้ตลอดไปครับ

ในการนี้หากพี่น้องประชาชน อยากส่งเรื่องราวดีดี หรือ ประชาสัมพันธ์คนดี หรือ ต้องการให้ข้าราชการตำรวจ สภ.สำโรงเหนือ เป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้อง สามารถส่งเรื่องราวของท่านมายัง สภ.สำโรงเหนือ เพื่อประชาสัมพันธ์ หรือ ติดตามได้