สนช.ถอย! เลื่อนลงมติกฎหมายข้าว ไม่มีกำหนด ให้สภาจากประชาชนพิจารณา

206

สนช.เลื่อนพิจารณาพ.ร.บ.ข้าวออกไปไม่มีกำหนด ระบุสังคมไม่สบายใจ และไม่เข้าใจ จึงไม่ต้องการให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง ให้สภาฯจากประชาชนพิจารณา

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่รัฐสภา ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  สนช.) นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ข้าว ซึ่งเป็นผู้เสนอร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ ได้แถลงว่า คณะกรรมาธิการฯ ได้หารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งสุดท้าย และมีความเห็นว่า เมื่อสังคมไม่สบายใจ ไม่เข้าใจ และเกรงจะเกิดความขัดแย้ง จึงได้มีมติให้เลื่อนการพิจารณาร่างกฏหมายข้าวออกไปอย่างไม่มีกำหนด

‘การเลื่อนการพิจารณาร่างกฎหมายออกไป ทำให้ร่างกฏหมายข้าวจะยังคงค้างอยู่ในสภา หากรัฐบาลหน้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็สามารถหยิบขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งก็ได้ แต่ในส่วนของสนช.จะไม่พิจารณาอีก อย่างไรก็ตาม ตนในฐานะที่เป็นผู้เสนอร่างกฏหมายนี้ ยืนยันว่ากฏหมายมีเจตนาดี และต้องการรักษาผลประโยชน์ของชาวนาและประเทศอย่างแท้จริง’ นายกิตติศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ ร่างพ.ร.บ.ข้าว มีบัญญัติให้ ข้าวพื้นเมือง จะต้องขึ้นทะเบียนจากกรมการข้าว และการข้าวที่นำมาจำหน่ายจะต้องได้รับการรับรองคุณภาพจากกรมการข้าว ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่า จะเป็นการทำลายข้าวพื้นที่ และเป็นการเอื้อต่อนายทุนหรือไม่  โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีการเลื่อนการพิจารณากฎหมายออกไป โดยคณะกรรมการธิการฯ ได้มีการแก้ ยกเลิกการลงโทษชาวบ้าน และยกเลิกการขึ้นทะเบียนข้าวพื้นที่ ให้ขึ้นทะเบียนข้าวที่จำหน่ายให้กับเกษตรกร แต่สุดท้ายได้มีการยกเลื่อนกฎหมายออกไปโดยไม่มีกำหนด