3จ.ใต้ยกระดับความปลอดภัย ทุกหมู่บ้านตั้งด่าน 24 ชม.

75

“ยกระดับการรักษาความปลอดภัย 3 จว.ใต้ ทหาร-“ชรบตั้งด่าน-ตรวจพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง”.

วันที่12 มี.ค.62 จากกรณีที่มีการวางระเบิดที่จ.พัทลุง และข.สตูล และคาดการณ์ยังมีกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงพุ่งเป้าสร้างสถานการณ์ ทั้งในพื้นที่เมืองและพื้นที่รอยต่อใกล้เคียง ทำให้ในหลายพื้นที่ เจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มการดูแลรักษาความปลอดภัยมากขึ้นทุกพื้นที่ของ 3 จังหวัด

โดยที่หมู่ที่ 5 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา นายอนุวัฒน์ ทองธรรมชาติ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน นำกำลังชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านทั้ง ชรบ.อรบ.ยกระดับการตรึงกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างเข้มงวดและเป็นพิเศษ หลังจากรับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น การรักษาความปลอดภัยจะเน้นหนักในการตั้งด่านตรวจ ทางเข้าออกพื้นที่ ให้มีการตรวจรถยนต์และบุคคลต้องสงสัยที่เข้าออกพื้นที่ และจัดชุดลาดตระเวนบริเวณเส้นทางและจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้