จัดยิ่งใหญ่ งานเมาลิดกลางฯ1440 -พระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเปิดงานวันนี้

371

‘งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1440’ จัดยิ่งใหญ่อีกแล้ว รวมกิจกรรมทุกกิจกรรมของมุสลิม การออกร้านค้า อาหารของมุสลิมไว้ทั้่งหมด

งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1440 เป็นงานประจำปีของมุสลิมที่มีความสำคัญ โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน และเป็นปีมีพระราชพิธี ซึ่งเป็นงานสำคัญระดับชาติที่พสกนิกรไทยมุสลิมร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ต้องการแสดงถึงความจงรักภักดี โดยถือปฎิบัติยาวนานต่อเนื่องมากว่า 50 ปี ด้วยความภาคภูมิใจเพื่อน้อมรำลึกถึงเกียรติประวัติและเผยแพร่จริยวัตรของ ศาสดามูฮัมหมัด(ซ.ล.) ผู้ยืนหยัดสัจธรรมผู้นำการปฎิรูปสังคม

งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 ประจำปี 2562 กำหนดให้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 3-5 เมษายน 2562 โดยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 17.30 น. ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยปีนี้ มีนายอนันต์ วันแอเลาะ หรือ ที่รู้จักกันในชื่อ “อาจารย์อับดุลฮากีม (อนันต์) วันแอเลาะ” ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี และนายกสมาคมคุรุสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 โดยมีแนวคิด “ศาสดามุฮัมมัด ผู้ยืนหยัดในสัจธรรม ผู้นำการปฏิรูปสังคม” ระหว่างวันที่ 3-4-5 เมษายน 2562

กิจกรรมสำคัญภายในงานกลางแห่งประเทศไทย ปี 2562 มีดังนี้

การอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน โดยนักกอรีระดับนานาชาติ
– Sheikh Ahmed Nuinaa (Egypt)
– Sheikh Ahmad bin Yusuf Al Azhari (Bangladesh)

การอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน จากกลุ่มประเทศอาเซียนกว่า 10 ประเทศ
1. พิธีตัมมัตพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานกว่า 4,000 คน โดยสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
2. งานทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมทดสอบระดับนานาชาติ
3. นิทรรศการเทิดพระเกียรติ องค์ ราชัน / หะรอมในเชิงศาสนา และวิทยาศาสตร์
4. เสวนาธรรมวิชาการโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ทดสอบทักษะเยาวชนระดับประเทศ
6. สัมมนาอิหม่ามและสตรีมุสลิมทั่วประเทศ
7. มหกรรมอาหารฮาลาลและเสื้อผ้ามากมาย
8. บริการตรวจสุขภาพฟรี

สามารถติดต่อและตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสนใจได้ผ่านทางเว็บไซต์ ศูนย์บริหารกิจการอิสลาม เฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดงานเมาลิดตลอดมา (หลังย้ายสถานที่การจัดงานจากสวนอัมพร) สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก ง่ายดาย พร้อมกันนั้น มีลานจอดรถมากมายรองรับประชาชนที่มาเที่ยวชมงานได้หลายหมื่นคนต่อวัน พร้อมกันนั้น ยังมีรถประจำทางฟรี จากหลายๆจุด โดยรถเมล์?ขสมก. 18 เส้นทางเดินรถ รับ-ส่ง ฟรีตลอด 3 วัน ร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย

เนื่องจากมีประชาชนและพี่น้องมุสลิมผู้สนใจ เดินทางด้วยรถเมล์ฟรี ขสมก. เป็นจำนวนมาก เพื่อเข้าร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. 14?40 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามฯ คลองเก้า กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 3-4-5 เมษายน? 2562 ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงานฯ จึงจัดให้รถเมล์ ขสมก.รับ-ส่ง ฟรีทั้ง 18 เส้นทาง รวม 25 คัน ตามจุดต่างๆ

– รถออกจากจุดต้นทางทั้ง 18 จุด เวลา 16.30 น.
– รถออกปลายทาง (งานเมาลิดกลางฯ) เวลา 21.00 น. (คันสุดท้ายออกเวลา 23.00 น.)