น้ำทุ่มกุยบุรี หนักไปแพ้ที่อื่น

99

10 มกราคม สภาพน้ำท่วมพื้นที่อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะเห็นว่า หนักไม่แตกต่างจากพื้นที่อื่น แต่ไม่มีการช่วยเหลือมากนัก