สัมผัสมัสยิด 99 หอแห่งมากัสซาร์ สวยงามเกินบรรยาย

305

มัสยิด 99 หอมีชื่อภาษาบาฮาซ่าหรืออินโดนีเซียว่า Masjid Sembilan puluh sembilan kubah ตั้งชื่ออย่างนั้นเพราะแต่ละหอมีชื่อตาม 99 พระนามของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา มัสยิดนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่กว่า 2,000 ไร่นอกเมืองมากัสซาร์ เกาะสุลาเวซี ซึ่งเป็นเกาะใหญ่อันดับ 5 ของอินโดนีเซีย รองลงมาจากเกาะสุมาตรา อิเรียนจายา กาลิมันตัน และชวา
ในพื้นที่ที่เป็นส่วนของเมืองเชื่อมต่อกับส่วนที่เรียกว่า CitraLand City ที่มีเจ้าของเป็นชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนชื่อ Ciputra หรือจิตบุตรา มัสยิดแห่งนี้ยังสร้างไม่เสร็จคาดว่าปีหน้าคงได้ใช้

เช้านี้เพื่อนอินโดนีเซียชาวเมืองมากัสซาร์ชื่อศาสตราจารย์ Veni Hadju ซึ่งเป็นอาจารย์ด้านโภชนาการ มหาวิทยาลัยฮาซานุดดิน (Universitas Hasanuddin หรือ UNHAS) แวะมาหาผมที่โรงแรมแต่เช้า พาผม อาจารย์ ดร.ภราดร และอาณัฐ ไปชมมัสยิด 99 หอแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากโรงแรม Rinra ที่ผมพักนัก พื้นที่ทั้งหมดนี้รวมพื้นที่ใกล้เคียงโรงแรมกำลังถูกเปลี่ยนให้เป็นเมืองใหม่ของมากัสซาร์ที่มีประชากร 1.3 ล้านคนขณะที่มีคนจากนอกเมืองอพยพเข้ามาในพื้นที่โดยคาดว่าประชากรเมืองจะเพิ่มเป็น 2 ล้านคนในอีกไม่นานนี้ อินโดนีเซียกำลังสร้างแรงจูงใจให้ผู้คนจากชนบทย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองเพื่อให้การดูแลเป็นไปได้ทั่วถึง และช่วยเร่งการเพิ่ม GDP ของประเทศ

เศรษฐกิจอินโดนีเซียในวันนี้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว แม้ไม่สามารถเร่งการเติบโตแซงประเทศอย่างจีน อินเดียขึ้นไปได้ แต่อินโดนีเซียค่อนข้างมั่นใจในศักยภาพของตนเองว่าจะกลายเป็นที่หนึ่งของอาเซียนและด้วยขนาดประชากร 260 ล้านคน อินโดนีเซียคาดหวังจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกมุสลิม ไม่น่าเชื่อว่ารัฐบาลท้องถิ่นอย่างมากัสซาร์กำลังผลักดันมัสยิด 99 หอให้กลายเป็นศูนย์กลางของโลกมุสลิมทางด้านตะวันออก ในฐานะชาวอาเซียนด้วยกันก็ต้องเอาใจช่วยกันหน่อย

เฟซบุ๊ก Dr.winai dahlan