พระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ จุฬาราชมนตรีเข้าเฝ้าถวายพระพร-ดุอา

149

วันที่ 6 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี และคณะผู้ศาสนาอิสลาม เข้าเฝ้าถวายพระพรและดุอา ในพระราชพิธีราชาภิเษก ออกสีหบัญชร