น่าไม่อาย!! สหรัฐฯไม่กล้าโจมตีอิหร่าน กลับเรียกร้องทั่วโลกให้ช่วยลดความตึงเครียดในอ่าวอาหรับ

420

สถานการณ์ตึงเครียดในอ่าวอาหรับ เกิดจาการเข้าไปแทรกแซงของอเมริกา และเมื่อไม่สามารถจัดการกับอิหร่านได้ ก็ออกมาแหกปากร้องชาวโลก