คนใกล้ตัวนายกฯรวย เสธ.นิมิตต์-ลูก-เมีย ทรัพย์สิน 300 ล้าน

522

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รายงานบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน รวมถึงเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ ในกรณีที่อยู่ดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี ซึ่งในรายงานดังกล่าวมีหนึ่งรายชื่อที่น่าสนใจ โดยปรากฎคือ พล.ต.นิมิตต์ สุวรรณรัฐ ตำแหน่งกรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือปตท.สผ.

ทั้งนี้ สาเหตุที่พล.ต.นิมิตต์ เป็นบุคคลที่น่าสนใจ เพราะมีการระบุถึงตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบันว่ายังเป็น รองหัวหน้าสำนักงานประธานภารกิจทางการต่างประเทศ ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผน กระทรวงกลาโหม และเป็นนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำ รมว.กลาโหม (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) อีกด้วย รวมถึงยังมีกระแสว่าพล.ต.นิมิตต์ ก็เป็นคนสนิทของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้วยเช่นกัน

ในส่วนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของพล.ต.นิมิตต์ ที่ป.ป.ช.ได้เปิดเผย พบว่ามีการยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ในตำแหน่งกรรมการบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือปตท.สผ. กรณีทุก 3 ปีที่อยู่ในตำแหน่ง ซึ่งครบ 3 ปีเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2562 โดยระบุว่า คู่สมรส ชื่อ นางพจน์ศิรินทร์ สุวรรณรัฐ (นามสกุลเดิม สุดลาภา) และบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1 คน อายุ 14 ปี มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 316,061,989 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยเป็นทรัพย์สินของ พล.ต. นิมิตต์ จำนวน 40,144,091 บาท ประกอบด้วยเงินฝาก 11,573,445 บาท เงินลงทุน 12,870,645 บาท ยานพาหนะ 13,100,000 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป) จำนวน 2,600,000 บาท

เป็นทรัพย์สินของคู่สมรส จำนวน 275,917,898 บาท ประกอบด้วยเงินฝาก 32,366,288 บาท เงินลงทุน 132,211,609 บาท ที่ดิน 57,400,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 37,000,000 บาท ยานพาหนะ 2,000,000 บาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป) จำนวน 14,940,000 บาท

ทั้งนี้ เงินลงทุนส่วนใหญ่เป็น การถือหลักทรัพย์หรือพันธบัตร ในกองทุนเปิดของธนาคารต่างๆ ตราสารหนี้ หุ้นกู้ กองทุนบริษัท ที่ดิน โฉนดจำนวน 12 ฉบับ ส่วนใหญ่เป็นที่ดินในกรุงเทพ อาทิ ในพื้นที่เขตบางกอกน้อย พระโขนง ตลิ่งชัน คันนายาว บางซื่อ บางเขน ประเวศ

อย่างไรก็ตาม ในเอกสารระบุว่า คู่สมรส มีรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สิน เป็นการขายที่ดินปากช่อง (จ.นครราชสีมา) จำนวน 22 ,000,000 บาท ส่วนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ระบุว่า เป็นบ้านในกรุงเทพ ได้แก่ บ้านในหมู่บ้านนวธานี เขตคันนายาว บ้านที่ถนนพิชัย เขตบางซื่อ และคอนโดฯ อมารี เรสซิเดนท์ หัวหิน ยานพาหนะ จำนวน 5 คัน ได้แก่ บีเอ็มดับบลิว 5 บีเอ็มดับบลิว730 โฟล์ค อัลพาร์ท ปอเช่ ทรัพย์สินอื่น เช่น นาฬิกายี่ห้อหรู เครื่องประดับ กระเป๋าแบรนด์เนม

สำหรับบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ระบุตามเอกสาร ไม่มีทรัพย์สินและหนี้สิน มีเพียงค่าใช้จ่ายประจำ เป็นค่าอุปโภค บริโภค ค่าเล่าเรียน จำนวน 600,000 บาท ประกัน 1,000,000 บาท ท่องเที่ยว 300,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายของบุตร 1,900,000 บาท

อนึ่งกระแสข่าวล่าสุดมีรายงานว่า พล.ต.นิมิตต์อาจจะลาออกจากตำแหน่งราชการทหาร เพื่อไปช่วยงานพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในงานทางการเมืองด้วย

Cr.MGR