เมื่อศาลสูงสหรัฐฯจารึก’นบีมูฮัมหมัด’ในฐานะ1ในผู้ออกกฎหมายที่ยิ่งใหญ่ของโลก

1398

ผู้พิพากษาสหรัฐฯ ทุกคนรู้จักนบีมุฮัมมัด(ซ.ล.)
ไม่เกินความจริงที่ตั้งชื่อบทความเช่นนั้น เพราะเมื่อผู้พิพากษาศาลสูงสุดของสหรัฐฯนั่งบนบัลลังก์ของแต่ละคนในห้องพิพากษา ทางด้านขวา ด้านหน้าและด้านซ้ายของผู้พิพากษาเหล่านั้นจะมีแผ่นภาพปูนปั้นที่แสดงถึงผู้ออกกฎหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกจำนวน 18 คน