ทูตปากีฯร่วมมือมุสลิมไทยขอดุอาร์เพื่อแคชเมียร์-วอนมุสลิมทั่วโลกช่วยขอพร

114

ทูตปากีฯในประเทศไทย ขอดุอาว์ร่วมกับมุสลิมในประเทศไทยให้เกิดสันติสุขในแคชเมียร์ ให้มุสลิมที่ถูกอธรรมได้รับความปลอดภัย

วันที่ 9 สิงหาคม ที่มูลนิธิเะื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย นายอาเซ็ม อิฟติคาร์ อะหมัด เอกอัคราชทูตปากีสถานประจำประเทศไทย ร่วมกับมุสลิมในประเทศไทย อาทิ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ นายสามารถ บุญธาราทิพย์ นักธุรกิจชื่อดัง ขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้เกิดสันติสุขในแคว้นแคชเมียร์ ประเทศอินเดีย

ทั้งนี้ อินเดียได้ประกาศลดฐานะแคว้นแคชเมียร์และจามูร์ จากเขตปกครองเอง และส่งทหารเข้าไปปราบปรามกลุ่มแบ่งแยกเินแดนมุสลิมในแคว้นแคชเมียร์

ทูตปากีสถานฯ กล่าวว่า อินเดียได้ส่งทหารเข้าไปปราบปรามเข่นฆ่าพี่น้องมุสลิมในแคชเมียร์ มีคนเสียชีวิตและประสบความทุกข์ยากจำนวนมาก จึงขอวิงวอนจากพระผู้เป็นเจ้าได้ช่วยเหลือพี่น้องที่ถูกอธรรม ให้ได้รับความปลอดภัย