ความจริงที่เปรงคลองใหญ่! อิหม่ามคนใหม่เปิดใจหลังเหตุชุลมุน กำนันอิมรอนรับมีต่อย(ดูคลิป)

11111

อิหม่ามคนใหม่มัสยิดเปรงคลองใหญ่ ขอความร่วมมือสัปบุรุษช่วยพัฒนามัสยิด หลังเกิดความวุ่นวายระหว่างเลือกอิหม่าม กำนันอิมรอน ยอมรับ มีการชกต่อยกันจริงเพื่อป่วน ล้มการคัดเลือก

วันที่ 26 สิงหาคม มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่มัสยิดซอลีฮุ้ลอิสลาม เปรงคลองใหญ่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ได้มีการประชุมเพื่อคัดเลือกอิหม่ามประจำมัสยิด แทนคนเก่าที่เสียชีวิต โดยตัวแทนจากคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นคณะกรรมการคัดเลือก มีนายสมนึก บินอิสหาก รองประธานกอ.ฉะเชิงเทรา มีคณะกรรมการ อาทิ นายอิมรอน ซำสุรีย์ รองประธานกอ.ฉะเชิงเทรา เป็นต้น โดยมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดร่สวมสังเกตุการณ์ อีก 6-7 คน

มัสยิดซอลีฮุ้ลอิสลาม เป็นมัสยิดใหญ่และเก่าแก่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อตั้งมานานกว่า 100 ปี มีโต๊ะกีและห์ ซึ่งได้อพยพมาจากรัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซีย เป็นอิหม่ามคนแรก ต่อมาลูกหลาน ซึ่งได้เปลี่ยนนามสกุลเป็น ‘มูเนาวเราะห์’ ได้เป็นอิหม่ามสืบต่อมา ถึงคนล่าสุด อิหม่ามบดินทร์ มูเนาวเราะห์ ที่ป่วยเสียชีวิต เมื่อปลายปี 2561

การเลือกตั้ง เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. มีสัปบุรุษมาลงทะเบียนคัดเลือก 902 คน จากจำนวน 1,000 กว่าคน ต้องใช้เวลาในการลงทะเบียน 4-5 ชั่วโมง

นายอิมรอน ซำสุรีย์ กล่าวว่า เมื่อมีการลงทะเบียบสัปบุรุษเสร็จ คณะกรรมการคัดเลือก ได้ถามที่ประชุมว่า จะให้ลงคะแนนลับหรือเปปิดเผย ซึ่งที่ประชุมเสียงข้างมากได้ยกมือ ระหว่างนั้น จึงเกิดการชุลมุนชกต่อยกันขึ้น

‘การชกต่อยเกิดขึ้นเข้าใจว่า เป็นความพยายามที่จะป่วนการคัดเลือก เพื่อให้ล้มการคัดเลือกของฝ่ายหนึ่ง ที่ต้องการเป็นอิหม่าม จะเห็นได้จากเสียงในคลิปที่ประกาศให้เลิกการคัดเลือก เพราะรู้ว่าจากจำนวนมือที่ยกให้การคัดเลือกเปิดเผยอาจทำให้ฝ่ายตนแพ้ ซึ่งก่อนหน้านี้ กอ.ฉะเชิงเทรา เร่งให้มีการคัดเลือก แต่มีความพยายามที่จะเลื่อนออกไป ไม่แน่ใจว่า หากมีการลงคะแนนลับจะมีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องให้คะแนนเสียงเปลี่ยนไปหรือไม่’ นายอิมรอน กล่าว

รองประธานกอ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ตามระเบียบกำหนดให้มีการเลือกโดยการลงคะแนนลับ แต่ก็เปิดช่องให้ที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนโดยเปิดเผยได้ ซึ่งที่ประชุมลงมติให้เลือกโดยเปิดเผย

หลังจากการเหตุการชุลมุนผ่านไปแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกจึงได้ทำการคัดเลือกต่อ โดยมีการเสนอชื่อ นายอับบาส (กริซ) มูเนาวเราะห์ เพียงคนเดียว โดยฝ่ายที่ป่วนที่ประชุมไม่ได้เสนอชื่อใคร และได้ออกจากที่ประชุมไปก่อนหน้านี้ จึงไม่ต้องมีการลงมติ เพราะไม่มีคู่แข่ง

‘กอ.ฉะเชิงทรา ทราบดีกว่า พื้นที่เปรงคลองใหญ่มีความขัดแย้งสูง โดยฝ่ายหนึ่งพยายามสร้างอิทธิพลเพื่อเป็นอิหม่าม แต่คิดว่า ชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นญาติพี่น้องกัน คงเลือกคนที่เหมาะสม’ นายอิมรอน กล่าว

นายอับบาส กล่าวหลังจากได้รับการคัดเลือกเป็นอิหม่ามต่อหน้าสัปบุรุษว่า ขอซูโกรต่ออัลเลาะฮ์ที่ได้ยกฐานะให้มาทำหน้าที่อิหม่ามของพวกท่าน โดยผ่านการเห็นชอบของสัปบุรุษทุกท่าน และจากนี้ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องสัปบุรุษทุกท่านร่วมมือกันพัฒนามัสยิดให้ดียิ่งขึ้นไป

‘มัสยิดแห่งนี้ คอเต็บ บิหล่าน และคณะกรรมการ 15 คนจะบริหารไม่ได้ ต้องใช้ฟันเฟืองต้องใช้กลไกในการขับเคลื่อนมาก ที่ทุกท่านมอบอมานะห์ให้ผมก็ขออย่าลืมวันนี้ ขอให้มาร่วมมือกันตั้งเจตนาที่บริสุทธิ์ ทำเพื่ออัลเลาะฮ์(ซ.บ.)มัยิดแห่งนี้ จะเต็มไปด้วยนบารอกัต เต็มไปด้วยเราะห์มัดที่อัลเลาะฮ์ตอาลาจะทรงประทานมาให้พวกเรา’ อิหม่ามมัสยิดซอลีฮุ้ลอิสลาม เปรงคลองใหญ่ กล่าว

สำหรับนายอับบาส อิหม่ามคนใหม่มัสยิดซอลีฮุ้ลอิสลาม เปรงคลองใหญ่ เดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ระหว่างเรียนได้ 3 ปี บิดาเกิดป่วย จึงได้เดินทางมาดูแลบิดา จนบิดาเสียชีวิต นับว่ามีความรู้ด้านศาสนาระดับหนึ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชาวบ้านแตกฮือ! เกิดเหตุชุลมุนบนมัสยิด ระหว่างเลือกอิหม่าม