ความจริงที่เปรงคลองใหญ่! อิหม่ามคนใหม่เปิดใจหลังเหตุชุลมุน กำนันอิมรอนรับมีต่อย(ดูคลิป)

10916

อิหม่ามคนใหม่มัสยิดเปรงคลองใหญ่ ขอความร่วมมือสัปบุรุษช่วยพัฒนามัสยิด หลังเกิดความวุ่นวายระหว่างเลือกอิหม่าม กำนันอิมรอน ยอมรับ มีการชกต่อยกันจริงเพื่อป่วน ล้มการคัดเลือก