มันคือวันเดียวกัน! ได้เมียเสียแม่ หนุ่มพังงาหัวใจสลาย สูญเสียแม่วันแต่งงาน

649

มันคือวันเดียวกัน…..วันที่ได้มาซึ่งคนรัก และสูญเสียไปซึ่งคนที่รัก เรื่องราวสุดเศร้าของหนุ่มตรัง

<