‘รสนา โตสิตระกูล’ประกาศ’ลงสมัครผู้ว่า กทม.’

180

“ตอบรับเสียงสนับสนุนของพี่น้องประชาชน
ให้ลงสมัครผู้ว่า กทม.”

16 ก.ย 2562 เพจรสนา โตสิตระกูล อดีต ส.ว.กทม. โพสต์ขีอความระบุว่า หลังจากมีข่าวในสื่อมวลชนว่าดิฉันมีความสนใจเรื่องลงสมัครผู้ว่ากทม. และกำลังประเมินเสียงตอบรับจากประชาชนนั้น

ปรากฎว่ามีประชาชนจำนวนมากแสดงความเห็นสนับสนุนให้ดิฉันลงสมัคร ผู้ว่า กทม.ผ่านสื่อออนไลน์อย่างล้นหลามเกินความคาดหมาย

และยังมีเพื่อนมิตรในหลากหลายวงการติดต่อดิฉันเป็นการส่วนตัว เพื่อพาไปพูดคุยกับสมาชิกในกลุ่มของท่านเหล่านั้น ทำให้ดิฉันมีความมั่นใจว่า จะได้รับการสนับสนุน และควา