‘รสนา โตสิตระกูล’ประกาศ’ลงสมัครผู้ว่า กทม.’

213

“ตอบรับเสียงสนับสนุนของพี่น้องประชาชน
ให้ลงสมัครผู้ว่า กทม.”

16 ก.ย 2562 เพจรสนา โตสิตระกูล อดีต ส.ว.กทม. โพสต์ขีอความระบุว่า หลังจากมีข่าวในสื่อมวลชนว่าดิฉันมีความสนใจเรื่องลงสมัครผู้ว่ากทม. และกำลังประเมินเสียงตอบรับจากประชาชนนั้น

ปรากฎว่ามีประชาชนจำนวนมากแสดงความเห็นสนับสนุนให้ดิฉันลงสมัคร ผู้ว่า กทม.ผ่านสื่อออนไลน์อย่างล้นหลามเกินความคาดหมาย

และยังมีเพื่อนมิตรในหลากหลายวงการติดต่อดิฉันเป็นการส่วนตัว เพื่อพาไปพูดคุยกับสมาชิกในกลุ่มของท่านเหล่านั้น ทำให้ดิฉันมีความมั่นใจว่า จะได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือจากประชาสังคมกลุ่มต่างๆในกทม.เพื่อช่วยกันสร้างนโยบายที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาของแต่ละพื้นที่

นอกจากการมองภาพรวมปัญหาของกทม.แล้ว ดิฉันเชื่อมั่นว่าไม่มีใครรู้ดีถึงปัญหาของแต่ละพื้นที่เท่ากับคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ การแก้ไขปัญหาจึงต้องเกิดขึ้นจากการร่วมคิด ร่วมมือกันออกแบบเพื่อสิ่งที่ดีกว่า

กรุงเทพฯใหญ่โต และมีปัญหาสะสมมากมาย จำเป็นที่ต้องระดมความรู้ และปัญญาของสังคมมาช่วยกันแก้ไข ปัญหามากมายอาจเกิดจากความไร้ธรรมาภิบาลในการบริหาร และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

ดิฉันเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯให้เป็นบ้านที่ร่มเย็นเป็นสุขสำหรับทุกคน เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกภาคส่วน เพราะสังคมดีไม่มีขาย และไม่มีใครดลบันดาลให้ แต่จะเกิดขึ้นได้ด้วยมือของชาว กทม.

ก่อนที่ฤดูกาลการเลือกตั้ง กทม.จะมาถึง ดิฉันจะเดินสายรับฟังความต้องการของประชาคมทุกภาคส่วนของกรุงเทพฯเพื่อนำมาทำเป็นนโยบายเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯโดยคนกรุงเทพฯเพื่อทุกคนในกรุงเทพฯ