จุฬาราชมนตรีเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล

931

จุฬาราชมนตรีเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

วันที่ 18 กันยายน นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งเป็นการเข้าตรวจร่างกายตามปกติที่หมอนัด และต้องตรวจร่างกาย  2 วันติดต่อกัน  หมอได้แนะนำให้นอนพักฟื้นที่โรงพยาบาล โดยพรุ่งนี้จะเป็นการตรวจร่างกายกับหมออีกคน บ่ายๆ ก็กลับบ้านได้