เจาะสถานการณ์ในลิเบีย การสู้รบยังดุเดือดหลังการโค่นล้มกัดดาฟี ตุรกีหนุมกลุ่ม’ซานูซี’

210

‘หลังสิ้นยุคกัดดาฟี ลิเบียได้เข้าสู่สงครามกลางเมืองตั้งแต่ปี 2011 ฝ่ายที่นำโดยกลุ่มซานูซี ได้รับการยอมรับให้เป็นรัฐบาลอย่างเป็นทางการ แต่ได้ถูกต่อต้านจากประเทศอาหรับบางประเทศ ในขณะเดียวกัน ก็มีความพยายามมราจะฟื้นฟูราชวงศ์ซานูซีขึ้นมาอีกครั้ง’