วันครู “ยื่นศาลฟื้นคดีครูแพะ” คืนความเป็นธรรมครูจอมทรัพย์ จับผิดตัว ร้องนำเจ้าหน้าที่ลงโทษวินัย-อาญา

281

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม2560 เวลา 13.00 น. ณ ศาลจังหวัดนครพนม กรณีการรื้อฟื้นคดี”ครูแพะ” ทางมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น(มตช) นำโดย นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการมูลนิธิฯ และคณะ ได้รับมอบจาก ท่านเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ ประธานมูลนิธิฯ ให้มาดำเนินการดูแลช่วยเหลือทางคดี การกลับเข้ารับราชการ สวัสดิภาพ ทวงสิทธิ์ต่างๆ การชดเชยของส่วนราชการทีเกี่ยวข้อง ให้กับ คุณครูจอมทรัพย์ แสนเมืองโคตร(ผูัที่รับโทษทางกระบวนการยุติธรรมโดยที่ไม่ได้กระทำผิด) อดีตข้าราชการครู สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนี้ได้เดินทางมาพร้อมกับ คุณนัยนา ชีวานันท์ นักแสดงชื่อดัง(ภาพยนตร์ เรื่อง นายทองดีฟันขาว ) มาเป็นกำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือส่วนตัวจำนวนหนึ่ง อีกทั้งยังมีตัวแทนนักศึกษา ป.เอก ม.มหิดล นางสาวภคอร จันทรคณา มามอบพวงมาลัยดอกมะลิ ให้กับคุณครูจอมทรัพย์เนื่องในโอกาสวันครู ซึ่งถือได้ว่าเป็นครูที่ยืนหยัดในการต่อสู้เพื่อความถูกต้อง ไม่ยอมกระทำผิดในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งถือได้ว่าเป็นครูที่เป็นแบบอย่างในทศวรรษนี้โดยการสอนลูกศิษย์ด้วยการปฏิบัติ ยืนหยัดและอดทนติดต่อประสานงานได้ที่ 061-968-6495,090-629-1965

ครูจอมทรัพย์

ด้านดร.พะนารถ ตามประทีป ได้เรียกร้องให้ ๑.เมื่อปรากฎแน่ชัดว่า”ลงโทษลงฑัณท์ผิดคน จนท.ที่เกี่ยวข้องทุกระดับต้องมีโทษทางวินัยและอาญา.
๒.จนท.ที่เกี่ยวข้องในคดีนั้นฯ ทุกระดับชั้นชุดสืบ ชุดจับ ชุดสอบ ชุดฟ้อง และชุดสั่ง(พษ.) ต้องร่วมกันชดใช้ค่าสินไหม ให้กับแพะ กับแกะ.
๓.ระหว่างถูกสอบสวน ตาม ๑. ต้องถูกพักราชการ ฤๅพ้นหน้าที่
และ ๔.ยกเลิกกฎหมายที่ให้อัยการมาเป็นทนายความให้ข้าราชการ ฤๅ จนท.รัฐ หรือพนักงานรัฐ

“เรื่องของคุณครูท่านนี้ มีขึ้นเกิดขึ้น ในรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ สร.๑ และหน.คสช. ท่านกล้า ปว. ช่วยกล้าเรื่องนี้ด้วย เชื่อได้เลย บารมีท่านจะสูงส่งยิ่งขึ้น”