สัมผัสมุสลิมฮอกไกโด แม้มุสลิมไม่เยอะมาก แต่สุดยอดมาก

137

ญี่ปุ่นมีมุสลิมไม่มีนัก โดยเฉพาะที่เป็นคนญี่ปุ่นแท้ๆ ที่ฮอกไกโด มีมัสยิดเล้กๆอยู่แห่งหนึ่ง มีมุสลิมส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัย แต่ก็มีคนญี่ปุ่นอยู่จำนวนหนึ่

จากการสนทนากับมุสลิมญี่ปุ่นคนยหนึ่งที่มาพักอยู่ที่ฮอกไกโด เขาบอกว่า เป็นชาวฮิโรชิมาแต่ไปเรียนอยู่ที่ไต้หวัน เข้ารับอิสลามเพราะศรัทธาในพระเจ้า