จุฬาฯนั่งหัวโต๊ะ ประชุมผู้ประกอบการฮัจย์

263

จุฬาราชมนตรี เป็นประธานการประชุมผู้กอบการกิจการฮัจย์

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 14.10 น. จุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล เป็นประธานในการประชุมผู้ประกอบการกิจการฮัจย์ โดยมี พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย , นายอนุมัติ อาหมัด สมาชิก สนช. , อ.อิบรอเฮม อาดัม ประกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล/คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศ) , นายซากี พิทักษ์คุมพล รองเลขาธิการสำนักจุฬาราชมนตรี , นายปรีดา เชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายก อบต.ท่าอิฐ) และบรรดาผู้ประกอบการกิจการฮัจย์จากทั่วประเทศไทย 100 กว่าบริษัท โดยเป็นการประชุมนัดแรก เพื่อนำความคิดเห็นจากผู้ประกอบการกิจการฮัจย์ เรื่องการอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิเช่น รถ ที่พักอาศัย อาหารการกิน การติดต่อสื่อสาร ฯลฯ ในระหว่างการไปประกอบพิธีฮัจย์ ไปทำการเจรจากับทางประเทศซาอุดิอาระเบีย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ดีที่สุด โดยกิจการฮัจย์ได้ขึ้นตรงกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เดิมขึ้นตรงกับกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์บริหารจัดการศาสนาอิสลามเฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

Ct.ปรีดา เชื้อผู้ดี