เศรษฐีคูเวต ตายไป มีคนเอาทองใส่โลงไปให้

1995

NASI AL KHARKI เศรษฐีน้ำมัน ได้เสียชีวิตลง มีสมบัติที่ทิ้งไว้ สะท้อนชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือย สวนทางอัลอิสลาม

ภาพที่มีการเผยแพร่  NASI AL KHARKI เศรษฐีน้ำมันที่ร่ำรวยที่สุดในคูเวต ได้เสียชีวิตลง มีสมบัติที่ทิ้งไว้ สะท้อนชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือย สวนทางอัลอิสลาม