กรรมการอิสลามกรุงเทพฯนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปแจกชาวบ้านนครศรีฯ

214

วันที่ 18 มกราคม คณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย นำโดยนายสมัย เจริญช่าง นำสิ่งของบริจาคจากชาวกทม. เดินทางไปแจกชาวบ้านประสบภัยน้ำท่วม ที่ตำบลนาเคียน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และพื้นที่ใกล้เคียง ดดยตั้งศูนย์แจกที่โรงเรียนประทีปศาสน์ (ปอเนาะบ้านตาล) ทั้งให้ความช่วยเหลือทั้งพี่น้องชาวพุทธและมุสลิม สร้างความปลาบปลื้มให้กับชาวบ้าน ที่คนกรุงเทพฯ และคนไทยไม่ทิ้งกัน ให้การช่วยเหลือเมื่อเผชิญกับภัยพิบัติ