ปากอ่าวนคร สมบูรณ์หลังมีบ้านปลา กวดขันประมงผิดกฎหมาย

51

กระโจมบ้านปลา พลิกฟื้นทรัพยากรประมง อุดมสมบูรณ์ ร่วมจับทำประมงภูกหฎหมาย ไม่ทำลาย

ชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มประมงอวนลอยชายฝั่งตำบลท่าซัก หมู่ที่ 9ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับประมงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช พร้อมสมชิกกลุ่ม นำเรือกว่า 20 ลำ นำไม้ใผ่ร่วมกันซ่อมแซมบ้านปลา บริเวณอ่าวปากพญา เพื่อเป็นแนวอนุรักษ์ และป้องกันการใช้เครื่องมือประมงผิดกฏหมาย เข้ามาทำการประมงในบริเวณดังกล่าว

ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้านขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอปากพนัง กลุ่มอนุรักษ์บ้านปลายทราย ตำบลแหลมตะลุมพุก ดำเนินกิจกรรมด้านพัฒนาการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรประมง กิจกรรมพัฒนาแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ จัดซื้อไม้ไผ่ จำนวน 8,000 ลำ เพื่อจัดสร้างกระโจมบ้านปลา

ส่งเสริมชาวประมงพื้นบ้านที่ใช้เครื่องมือประมงถูกกฎหมาย จับสัตว์น้ำเชิงอนุรักษ์ รวมกลุ่ม เฝ้าระวัง ดูแลรักษาพื้นที่หน้าบ้านของตนเอง ป้องกันพวกคราดหอย อวนรุน อวนลาก ลอบพับได้ หรือไอ้โง่ หรือลอบตัวหนอน ลักลอบใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ำแบบทำลายล้าง

ผลจากการดำเนินการร่วมกันสร้างบ้านปลาที่ผ่านมา ทำให้ชาวประมงอวนลอยชายฝั่ง จับกุ้ง กั้ง ปลา ได้มากขึ้น และมีรายได้เพิ่มขึ้น และใช้เวลาในการทำการประมงอวนลอยชายฝั่งน้อยลง

ในฤดูกาล จับกุ้ง,กั้ง พื้นที่บ้านปลา อ่าวปากพญา สัตว์น้ำสมบูรณ์ ชาวประมงได้ กุ้ง,กั้งมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด