สมาพันธ์สตรีมุสลิม แจกถุงยังชีพชาวบ้านนนครศรีฯ

229

วันที่ 21 มกราคม คุณดาวดวงใจ ปาลาเร่ นายกสมาพันธ์สม่คมสตรีแห่งประเทศไทยและคณะ นำสิ่งของยังชีพไปแจกชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจ.นครศรีธรรมราช