พร้อมเปิดมัสยิดมุกดาหาร ผ่านประชาพิจารณ์ จดทะเบียน-โอนที่ดิน-จุฬาราชมนตรีเปิด 7 ธันวา

2263

แถลงความพร้อม งานเปิดป้ายมัสยิดมุกดาหาร ผ่านประชาพิจารณ์ จดทะเบียน-โอนที่ดินเรียบร้อย 7 ธันวาคม จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้มีการแถลงข่าว การจัดงานเปิดป้ายมัสยิดกลางมุกดาหาร โดยมีฮัจยะห์นวลน้อย ผลทวี ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา เป็นประธานการแถลงข่าว มีผู้เข่าร่วมกว่า 100 คน ทั้งนี้ ดร.มนัส​ นานา ประธานคณะกรรมการจัดงานเปิดป้ายมัสยิดมุกดาหาร เดินทางไปทำอุมเราะห์​ จึงไม่สามารถมาร่วมแถลงข่าวได้

ฮัจยะห์นวลน้อย กล่าวว่า การก่อสร้างมัสยิดกลางจังหวัดมุกดาหาร ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ทั้งรั้วมัสยิด การตกแต่งภายในด้วยภาษาอาหรับ มีการเลือกตั้งอิหม่ามและคณะกรรมการประจำมัสยิด การจดทะเบียนมัสยิด และการโอนที่ดินเป็นของมัสยิด ทุกฝ่ายมีความพร้อมในการจัดพิธีเปิดป้ายมัสยิดในวันที่ 7 ธันวาคม
ในพิธีเปิดป้ายมัสยิดกลางมุกดาหาร มีนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธาน มีนายมนัส นานา เป็นประธานจัดงาน

‘ความสำเร็จของการก่อสร้างมัสยิดกลางมุกดาหารมาจากทุกฝ่ายได้ร่วมมือกัน และที่เราลืมไม่ได้คือ นายสมาน เดชพลรุ่งเรือง ผู้ล่วงลับที่ได้ให้การช่วยเหลือการก่อสร้าง ขออัลเลาะฮ์จงโปรดปรานตอบแทนความดีงามให้กับทุกคนที่ให้การสนับสนุนให้การก่อสร้างมัสยิดกลางมุกดาหารสำเร็จลุ่ลวงไปด้วยดี’ ฮัจยะห์นวลน้อย กล่าว

มัสยิดกลางมุกดาหาร เป็นมัสยิดแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๐ ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ประกาศ โดยนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ลงนามจดทะเบียนเป็นมัสยิด เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้มีพิธีวางศิลารากฐาน เมื่อ 1 กันยายน 2555 มี นายอารีย์ วงศ์อารยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน บริเวณถนนมุกดาหาร-คำชะอี ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จ.มุกดาหาร แต่มีปัญหาเรื่องที่ดิน จึงได้ย้ายสถานที่ก่อสร้างไปยังถนนเลี่ยงเมือง ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 5 ปี ด้วยเงินบริจาคของพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศ

ระหว่างการก่อสร้าง ได้มีกระแสคัดค้านของประชาชนในพื้นที่ จึงได้มีการทำประชาพิจารณ์ จนผ่านความเห็นชอบของประชาคมที่อยู่ใกล้เคียง
มีการเลือกอิหม่ามประจำมัสยิด เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม โดยนายภูมิศักดิ์ ฮานาฟี อดีตสรรพากรจังหวัดมุกดาหาร เป็นอิหม่ามประจำมัสยิด

สำหรับจังหวัดมุกดาหาร มีมุสลิมประมาณ 10 ครอบครัว แต่มีนักท่องเที่ยวและนักลงทุนมุสลิมเดินทางไปจังหวัดมุกดาหารจำนวนมากในแต่ละปี เนื่องจากอยู่ติดกับเมืองสะหวันเขต ของ สปป.ลาว ที่มีนักลงทุนจากมาเลเซียและในอาเซียนมาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของสะหวันเขต รวมทั้งมุสลิมในสะหวันเขตที่ไม่มีมัสยิด จะสามรถใช้มัสยิดมุกดาหารได้

นายอดุลย์ บุญประเสริฐ ผู้ร่วมก่อตั้งมัสยิดกลางมุกดาหาร ซึ่งเป็นมุสลิมในพื้นที่ กล่าวว่า เป็นมุสลิมคนแรกที่เข้าไปประกอบธุรกิจในจังหวัดมุกดาหาร มีความยากลำบากในการเดินทางไปละหมาดวันศุกร์ ที่ต้องเดินทางไปอุดรธานี หรือสกลนคร ระยะทางมากกว่า 100 กิโลมเตร การมีมัสยิดช่วยให้มีความสะดวกในการละหมาดและเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของเยาวชนมุสลิมในพื้นที่

‘ขออัลเลาะฮ์ตอบแทนความดีงามของทุกท่านที่ช่วยให้การก่อสร้างมัสยิดกลางมุกดาหารสำเร็จ’