งานมัสยิดกุฎีช่อฟ้า ขนคนดังร่วมงานเพียบ 30พ.ย-1 ธันวานี้

264

งานชมรมมัสยิดกุฎีช่อฟ้า ฮ.ศ.1441 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-1 ธ.ค. 2562 รายได้เพื่อมัสยิดกุฎีช่อฟ้า ภายในงานมีการบรรยายธรรมของบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งมุสลิมีนและมุสลิมะห์มากมาย

งานชมรมมัสยิดกุฎีช่อฟ้า ฮ.ศ.1441 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-1 ธ.ค. 2562 รายได้เพื่อมัสยิดกุฎีช่อฟ้า ภายในงานมีการบรรยายธรรมของบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งมุสลิมีนและมุสลิมะห์ อาทิ การสนทนาภาษามุสลิมะห์ โดย ดร.ภญ.เกศแก้ว ช่วยการ และสจ.นวลจันทร์ คุ้มบ้าน สามารถ ผศ.ดร.วิศรุต เลาะวิถี เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ จิตอาสาแบบนบีในโลกยุค 4G บรรยายธรรม อิสลามมีพลัง อย่าถอยหลังกับคิลาฟียะห์ โดยผศ.ดร.ฮัสบุลเลาะห์ เซ็มมี เป็นต้น

นอกจากนี้ ดร.อิมรอน มะลูลีม บรรยายพิเศษ ถล่มคลังน้ำมันซาอุฯ โลกระอุเพียงใด อ.อนัส ดาราฉาย บรรยายธรรม การจัดการในบ้าน และทะยานสู่ประตูสวรรค์

ยังมีการแสดงของเยาวชน การออกร้านอาหารและเครื่องดื่มมากมาย
ต้องการบริจาค โอนเข้าบัญชี มัสยิดกุฎีช่อฟ้า ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาพระนครศรีอยุธยา ประเภทออมทรัพย์ 02-7-1-01088-6