ค้านเทศบาลภูเก็ตยุบอนุบาล ร้องศูนย์ดำรงธรรม

139

เสบไซต์ ภูเก็ตฮอตนิวส์ รายงานว่า เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 23 ม.ค. ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล และ ชั้นประถมโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต นำโดย นางชนากานต์ ม่านสังข์ ตัวแทนผู้ปกครอง และ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต กว่า 200 คน ได้เดินทางมายังสำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อทวงถามความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณี เมื่อวันที่ 17 ม.ค.60 ตัวแทนผู้ปกครองได้เข้ายืนหนังสือถึงเทศบาลนครภูเก็ต กรณีทางเทศบาลนครภูเก็ต ไม่ให้รับเด็กชั้นอนุบาล 1 ปี พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ถึงนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต โดยยื่นหนังสือผ่าน นายธวัชชัย ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต และทางปลัดฯ ได้ชี้แจงในเรื่องของการที่เทศบาลนครภูเก็ตเตรียมดำเนินการในเรื่องดังกล่าวและให้ทางผู้ปกครองร่วมเสนอแนวทางในการแก้ไขเพื่อจะได้นำเรื่องดังกล่าวไปนำเสนอต่อทางผู้บริหารให้ดำเนินการเรื่องดังกล่าวแต่ยังไม่ทราบผลเกี่ยวกับเรื่องนี้

1485159399400.jpg

สำหรับการเดินทางมาทวงถามความคืบหน้าในครั้งนี้ ได้มีนักเรียน มาถือป้ายข้อความต่างๆด้วย  โดยระบุข้อความว่า ทุกอย่างขอให้เหมือนเดิม ขอให้เพิ่มเติมคุณธรรม จริยธรรม, ยุบทำไม ยุบเพื่ออะไร คิดดีแล้วหรือ ให้โอกาสหรือทำลายโอกาส, โรงเรียนไม่ใช่เป็นของคนเพียงคนเดียว แต่เป็นของประชาชน ทำไมไม่ถามความคิดเห็นของพวกเราก่อน, ไม่ยุบอนุบาล ไม่สร้างมัธยม พวกเราเด็กประถมสังคมคงเข้าใจ เป็นต้น1485159395076.jpg

อย่างไรก็ตามในการเดินทางครั้งนี้ ในส่วนของผู้บริหารไม่สามารถมารับเรื่องและตอบคำถามของผู้ปกครองได้ โดยมีนางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดเทศบาลนครภูเก็ต ได้มาพบกับผู้ปกครอง แทน  โดยชี้แจง ว่า ทางคณะผู้บริหารติดภารกิจ จากนั้นจึงได้เชิญขึ้นพูดคุยที่ห้องประชุมชั้น 3 ของเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อให้ผู้ปกครองได้สอบถามนายกเทศมนตรีภูเก็ตทางโทรศัพท์  โดยทางนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตระบุ ว่า เรื่องที่เกิดขึ้นทางคณะผู้บริหารจะนัดประชุมหารือในวันที่ 6 ก.พ.60 นี้  แต่ทางผู้ปกครองไม่รับข้อเสนอดังกล่าว และต้องการได้คำตอบเรื่องดังกล่าวภายในในวันนี้1485159406417.jpg

หลังจากนั้นตัวแทนผู้ปกครองจึงรวมตัวเดินทางมายังศาลากลางภูเก็ต เพื่อเรียกร้องกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ดังกล่าวต่อไป โดยมีนาวาเอก บวร พรมแก้วงาม รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต เป็นตัวแทนในการรับเรื่องร้องเรียน ดังกล่าว

นางชนากานต์ ม่านสังข์ ตัวแทนผู้ปกครอง กล่าวว่า จากประกาศนครภูเก็ต ( ฉบับร่าง ) ข้อที่ 7 สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ไม่รับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ทางโรงเรียนได้มีการประชุมผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ 1/2560 ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2560 ได้ทราบจากหนังสือประกาศฉบับร่างของเทศบาลนครภูเก็ต ข้อ 7 ดังกล่าว ทางโรงเรียนไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้ามาก่อนและไม่ได้ทำประชาพิจารณาก่อน รวมไปถึงการประชุมเมื่อปีการศึกษา 2559 ได้ชี้แจงผู้ปกครองถึงงบประมาณในการสร้างอาคารเรียน 2 หลัง ไว้ว่า หลังหนึ่งจะเป็นของเด็กมัธยม และอีกหลังจะเป็นของเด็กอนุบาล เนื่องจากอาคารที่เป็นอยู่ไม่ดีเท่าที่ควรทั้งในส่วนของอาคารเรียน ห้องน้ำ และอื่น ๆ จึงได้ของบประมาณมาทำตึกอนุบาลใหม่

ผู้ปกครองจึงรับทราบมาแบบเดียวกัน และมาทราบอีกครั้งหนึ่งในวันที่มีการประชุมผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ 1/2560 ว่าไม่ได้เป็นอย่างที่ทางโรงเรียนได้ชี้แจงไว้ตอนได้รับงบประมาณจากเทศบาลนครภูเก็ต รวมถึงจะมีการเปิดรับนักเรียนระดับมัธยมเพิ่ม ทำให้ทางผู้ปกครองได้ร่วมกันประชุมและปรึกษาหารือกัน และได้ลงชื่อในใบตรวจสอบความคิดกัน ได้ข้อสรุปว่า ให้ทางเทศบาลนครภูเก็ตยกเลิกประกาศฉบับร่าง และ ให้ทางโรงเรียนยังคงเปิดการเรียนในระดับอนุบาลต่อไป1485159403865.jpg

ขณะที่นาวาเอก บวร พรมแก้วงาม รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า หลังจากนี้จะนำเรื่องดังกล่าวพูดคุยกับคณะผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ต หลังจากนั้นก็จะเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้ภายในสัปดาห์หน้า