เจ้าอาวาสร่วมยินดี-คาดมุสลิมนับพันร่วมเปิดป้ายมัสยิดมุกดาหาร

5862

งานเปิดป้ายมัสยิดมุกดาหาร เป็นไปด้วยความคึกคัก มุสลิมกรุงเทพฯ เดินทางโดยรถบัสหลายคันรถบัส มุ่งหน้าสู่มุกดาหาร คาดนับพันคนร่วมงาน ขณะที่เจ้าอาวาสร่วมแสดงความยินดี

วันที่ 6 ธันวาคม พิธีเปิดป้ายมัสยิดกลางมุกดาหาร จะเริ่มเวลา 08.00 น. ของวันที่ 7 ธันว่คม ซึ่งการเตรียมการเป็นไปด้วยความคึกคัก หลายภาคส่วนได้เดินทางไปร่วมงาน โดยนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้เดินทางถึงจังหวัดมุกดาหาร และร่วมละหมาดที่มัสยิดแห่งใหม่ มีผู้ใหญ่หลายคนเดินทางไปร่วม อาทิ นายอารีย์ วงศ์อารยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดร.มนัส นานา ประธานจัดงาน นางนวลน้อย ผลทวี ผู้พิพากษาอาวุโสศาลฎีกา เป็นต้น

ขณะที่มีมุสลิมจากกรุงเทพมหานคร และจากหลายพืันที่เดินทางไปร่วมงาน โดยบางส่วนได้เดินทางโดยรถบัส บางส่วนเดินทางโดยทัวร์ บางส่วนนั่งรถตู้ ตลอดจนเดินทางโดยรถส่วนตัว คาดว่าจะมีผู้ร่วมงานนับพันคน ส่งผลให้บรรดาที่พักในจังหวัดมุกดาหารถูกจองเต็มเกือบทั้งหมด เป็นการนำรายได้เข้าพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด

มีรายงานว่า ในช่วงเย็นวันที่ 7 เจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งได้เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับคณะกรรมการมัสยิดด้วย สะทัอนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ในขณะที่การเตรียมความพร้อมทุกอย่างพร้อมเต็มที่ มีการเลี้ยงอาหารผู้ร่วมงานทุกคน โดยในพิธีจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ใหญ่ของจังหวัดร่วมด้วย