อีสานเตรียมรวย!มาเลย์เตรียมหอบเงินลงทุนโรงไฟฟ้าชุมชน หนุนปลูกหญ้าเนเปียร์ขาย

4154

กลุ่มนักธุรกิจพลังงานมาเลเซีย เดินทางศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าชุมชมในไทย เตรียมลงทุนโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่