กม.ภาษีที่ดินใหม่พ่นพิษ อิหม่ามมัสยิดฮารูนครวญ ต้องเสียภาษีมากกว่าค่าเช่า

581

มัสยิดฮารูนประสบกำลังประสบปัญหาต้องเสียภาษีที่ดินฉบับใหม่สูงกว่าราคาให้เช่า เนื่องจากเขตบางรัก เก็บตามราคาประเมินแต่มัสยิดให้ชาวบ้านเช่าในราคาถูก