‘เราคือหนึ่งเดียว’ ดร.มนัสจัดรวมพลมุสลิมเพื่อสังคม-ดึงคนต้านร่วมโต๊ะจีน

951

มูลนิธิอิสลามเพื่อการศรัทธาและพัฒนาสังคม โดยดร.มนัส นานา เป็นประธานมูลนิธิ กำหนดจัดงานเราคือหนึ่งเดียว ดึงทุกภาคส่วนร่วมโต๊ะจีน ทั้งมุสลิมและต่างศาสนิก หวังสร้างความเข้าใจระหว่างกัน

วันที่ 28 ธันวาคม มีการแถลงข่าวการจัดงาน เราคือหนึ่งเดียว ของมูลนิธิอิสลามเพื่อการศรัทธาและพัฒนาสังคม มีดร.มนัส นานา ประธานมูลนิธิ และ ประธานจัดงาน เป็นผู้นำการแถลงข่าว มีผู้มีเกียรติร่วมงานจำนวนมาก

ดร.มนัส กล่าวว่า มูลนิธิอิสลามเพื่อการศรัทธาและพัฒนาสังคม ก่อตั้งมาเป็นเวลา 24 ปี เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจอิสลามที่ถูกต้อง ส่งเสริมอาชีพและวิถีชีวิตอิสลาม ให้คำปรึกษาด้านศาสนาและครอบครัว จัดกระบวนการขับเคลื่อนการเผยแพร่อิสลามอย่างมีระบบ และมีเอกภาพ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรมุสลิมที่ดำเนินกิจกรรมการสร้างศรัทธาและพัฒนาสังคม เพื่อการทำงานร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์ในงานนั้นๆ

‘ปัจจุบันมีปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศชาติและสังคมมีทุกระดับ โดยเฉพาะปัญหาการให้ร้ายป้ายสีกัน การไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ และส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศทำให้เราต้องจมปลักอยู่กับปัญหาสังคม ประเทศชาติก็จะไม่สามารถเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วได้ เป็นปัญหาที่เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหา ซึ่งจะเป็นผลดีต่อคนไทยทุกคน’ ดร.มนัส กล่าว

ดร.มนัส กล่าวว่า จากปัญหาดังกล่าวมูลนิธิฯในฐานะองค์กรที่ทำงานเพื่อพัฒนาสังคม จึงกำหนดจัดงานเราคือหนึ่งเดียว เพือหารายได้ขับเคลื่อนมูลนิธิ เผยแพร่ผลงานและภาพลักษณ์มูลนิธิ และเพือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างมุสลิมด้วยกัน และมุสลิมกับศาสนิกอื่น และกับส่วนราชการ

‘เราคือหนึ่งเดียว มีหลักการว่าส ทุกองคายพในสังคมมีความสำคัญต่อสังคมและประเทศชาติ จึงต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน และมีการจัดงาที่สอดคล้องกับหลักการ มีการจัดในรูปแบบโต๊ะจีนและเชิญพี่น้องต่างศาสนิกมาร่วมงานด้วย’ดร.มนัส กล่าว

นายณพจน์ หวังอับดุลเลาะห์ กล่าวว่า งานเราคือหนึ่งเดียว จัดขึ้นในวันที่ 26 มกราคม ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามเฉลิมพระเกียรติ คลอง 9 หนองจอก กรุงเทพฯ เป็นรูปแบบโต๊ะจีน จำนวน 350 โต๊ะ ซี่งตอนนี้จำหน่ายเกือบหมดแล้ว

‘ในงานเราจะเชิญ พระภิกษู และคนที่เคลื่อนไหวประท้วงอิสลามมาร่วมด้วยเพื่อให้เห็นว่า มุสลิมเป็นอย่างไร จะได้เข้าใจการอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรม’นายณพจน์ กล่าว