จับผิดทหารพรานระแงะ เปิดเพจทำลายมุสลิมใช่หรือไม๊

96

สรุปว่าเพจตนกูนาฮัหมะ โต๊ะมอนา ทหารทำเพื่อทำลายมุสลิมใช่ไม๊ เหมือนเพจมุสลิม แต่เนื้อหาสร้างความเข้าใจอิสลามผิด

เพจตนกูนาฮีหมะ โต๊ะมินา ใช้ชื่อมลายูโพสต์หลายโพสต์เหมือนเป็นมุสลิมโพสต์ แต่จุดประสงค์ให้คนเข้าใจผิดอิสลาม คล้ายกับที่สาวกจานบินิกำลังทำเพื่อทำลายอิสลาม

โพสต์ 2 โพสต์ข้างล่าง ต้องการให้คนเข้าใจว่า อิสลามสอนผิดๆ มีการสดุดีคนตัดไม้ 3 คนที่ถูกทหารจ่อยิงเสียชีวิต ยกย่องว่า ตายในสนามรบ เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับทหาร แต่พลาดตรงเร่งรีบโพสต์ ลืมลบสถานที่โพสต์ว่า อยู